Dato: 22. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basns den 22 December 1865.

Deres Naade

vre inderlig takket for det kjre velsignede Brev De forundte mig denne Morgen; jeg er uendelig glad og taknemlig for Deres og Hr Grevens Hjertelag mod mig og vil vre lykkelig, om Gud stiller det saa at jeg et andet Aar igjen kan tilbringe Dage som de der blev givet mig i det lykkelige Hjem. Tak for de tilsendte Aviser, jeg skal om nogle Dage sende disse igjen tilbage; tak for Bgerne som fulgte med; jeg begriber ikke hvorledes jeg har kunnet glemme disse. Mit Portrt-Kort til Frken Schmidt flger med. Fru Scavenius beder mig skrive til Deres Naade at der er saa ypperlig Plads for Ulrik Adolph at kjre med Otto, og det er for ham en Glde at de to kunne flges ad! Hjertelige Hilsener sendes! ligesaa takkes for Hilsenerne til Luzia og Frken Brandis. Min kjre lille Elisabeth vil altsaa ikke sende mig nogen Uniform!, det er trist, jeg har ingen og har ingen eiet siden jeg var i Studenterchoret112. Ja saa vil jeg Juleaften tnde det lille rde Lys jeg fik, maaskee ved Skinnet af det bliver min sorte Kjole rd og faaer Guldknappe, en Lyra broderer sig paa Brystet og en rd Slife paa hver Skulder, den Troldom ligger maaskee i Lyset; viser denne sig, da veed jeg at det er dog Uniformen fra Elisabeth, men desvrre bliver den da ikke overrakt mig af de sex Smaapiger. Siig Elisabeth det! Og nu, Deres Naade, endnu engang Tak og Velsignelse.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus