Dato: 25. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr, Juledag 1865.

Kjre Ven!

Naar De imorgen tidlig modtager dette lille Brev er der Solskin i Stuen, Solskin fra ine og Hjerter i Deres kjre, nrmeste Kreds, det er Fdselsdagen: "Faders Fdselsdag!" juble Brnene. Tr jeg i Tankerne vre med! Gud bevare Dem den Lykke De allerede har i det velsignede Huusliv, i Deres magelst rare og begavede Kone, og i de freidige livs friske Brn. Havde jeg et Hjem som Deres jeg tnkte da vist mindre paa at flyve afsted; men Livets Goder tildeles nu Enhver forskjelligt. Tak for Deres Venskab for mig, Tak for al den Deeltagelse De nu allerede i flere Aar har viist mig.

Jeg blev meget glad i Fredags, ved at faae Brev fra Deres Kone, det forelkom mig at vre saalnge siden jeg hrte fra Dem, ogsaa Deres Sster og hendes Mand gldede mig Brev, hun skrev at De om Fredagen skulde hen at see "Da Spanierne var her", men Avisen lrte mig at Stykket slet ikke kom. Det er nu i fire Maaneder, det har ligget hen, uagtet det efter Lov og Ret burde have vret givet strax ved Forestillingernes Begyndelse; Etatsraad Cranold har ideligt sagt, "ja nu om 14 Dage, ja nu om otte Dage, bliver det ansat!" jeg er forvisset om at det ikke er hans Skyld at det ideligt ligger hen, men der er en anden Nissebuk, der ellers meget venlig trykker min Haand, men her viser mig sit sande Sindelag, som er Skyld i at Stykket ikke gaaer. Det forbittrer mig og jeg har ogsaa igaar, efter at jeg saae Forestillil1gerne for den kommende Uge stillede op uden "Spanierne", skrevet et Brev til Etatsraad Cranold; jeg taber Lysten til at skrive for Theatret og jeg bestyrkes i Driften efter at komme afsted, bort fra Ligegyldighed og Utak! iaftes kom Brev fra Lissabon, jeg opmuntres til at komme snarest og der tales om Cholera som et nu hendende Onde; imidlertid lser jeg paa samme Tid i "Berlingske" at Choleraen endnu ikke ganske har forladt Paris. Der var Tale om at den frste Januar skulde Jernbanen aabnes heel mellem Madrid og Badajoz, hvor da den portugisiske begynder, O Neills Brev meddeler imidlertid nu, at den nppe aabnes fr i April; jeg antager imidlertid at der ved Januars Begyndelse 1866 maa vre aabnet noget af denne nvnte Veilngde, og det er mig meget om at gjre hvorlangt man da nu har at fare med Diligense mellem Madrid og Badajoz. Skulde Ingen paa vort Posthuus eller f. Ex. Faber, eller Een og Anden der har spanske eller portugisiske Forbindelser, kunde give snarest Beskeed herpaa? Seer De Dem i Stand til at skaffe mig denne, da gjr De mig en stor Tjeneste, tnk Dem om, og kan De, da udst det ikke. (Breve til Basns, veed De, sendes over Skjelskjr): Hils Deres Kone, Brn, Jomfruen, Vennerne i Huset: Watt, Hedt, Carstensen, Bgh etc. etc. Frknerne Price ikke at forglemme. Jeg fik iaftes paa Julebordet to smukke Glas-Vaser og et Maleri med legende Brn. Gldelig Juul, et godt og velsignet Nytaar.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 118-21)