Dato: 27. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: R. H. C. C. Kranold
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskr den 27 December 1865

Kjre Hr Etatsraad!

Det var mig en Overraskelse og Glde igaaraftes at modtage Brev fra Dem; jeg seer en Venlighed deri, en saa stor Deeltagelse at jeg maa strax bringe Dem min tak. Jeg var i en Misstemnig der forstyrrede min Julegde, og De vil jo nok indrmme at den idelige Udstten med Stykket, gav nogen Grund der til. Deres venlige Ord troer jeg ubetinget paa, er igjen beroliget og fler Trang til derfor strax at bringe min Taksigelse.

Julen er gaaet smukt herude. Juleaften havde fattige Bnderbrn Juletr her paa Gaarden; vi Andre fik ogsaa Juletr og en Deel Presenter, mig tilfaldt saaledes et Maleri og to smukke Vaser. Imorgen er her stor Jagt og om Aftenen meget stort Selskab. Jeg bliver her til Nytaar og venter i disse Dage Brev der bestemmer min Reise til Lissabon; jeg haaber at den bliver Virkelighed og tnker da at reise fra Kjbenhavn den 14 Januar og om Gud vil, at vre her tilbage igjen den 1ste Juni; jeg har da nydt et langt deiligt Foraar, som vi her hjemme ikke have det. Da jeg end ikke personlig, Nytaarsdag, kan bringe Dem Hr Etatsraad, og Deres fortrffelige Frue min Lyknskning, tr jeg da her sende mit Portrtkort og bede om det tr faae en Plads i Husets Album.

Deres hengivne,

rbdige

H.C.Andersen.

[bagp Portrtkort BO 53]

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus