Dato: 27. april 1838
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Uaget jeg ikke er vis paa, at denne Billet endnu trffer Dem i Odense, afsender jeg den dog for om muligt at prdestinere Dem til et lngere Besg i Sore, end det paatnkte. Vi ere hjemme og vente Dem med Fornielse; men vil ikke nies med at beholde Dem et Par Dage! Tak for Meddelelsen af den heldige Forandring i Deres Stilling; jeg haabede vist, det vilde lykkes, og det har ret gldet os. Hvad der ved den tilstaaede Gehalt er den fortrinligste Egenskab, er at den ingen Baand lgger paa Friheden. De er saaledes Herre over Deres Tid og kan gjerne blive noget lnger i Sore. Mange Hilsener fra min Kone.

Deres Hengivne Ingemann.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus