Dato: 30. december 1865
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

507. Fra Henriette Collin.

Lille Nytaarsaften 1865.

Jeg begynder mit Brev iaften kjere Andersen for at det kan blive et rigtigt Nytaa[r]sbrev og bringe Dem et hjerteligt Gldeligt Nytaar! i rette Tid.–

Jeg antager at De veed at De ikke har skrevet et eneste Ord om det Vsentlige Indhold af Brevet fra O Neill og at vi flgelig ikke veed noget rigtigt om Deres Stemning og Tilstand'ndash;Af Deres Usikkerhed med Hensyn til Deres nrmeste Reiseplan maa jeg antage at Cholera er i Portugal og at De altsaa forelbig ikke lgger nogen Plan, og jeg er ganske enig med Dem i at der er god Tid til at see det an, 3 Maaneder mellem Portugisere er bestemt nok.–

At min Historie om Oluf og Helga er Dem uforstaaelig naar De gaar ud fra at hun ikke kan lse, er i sin Orden, men da hun baade lser og skriver godt og da vi Gamle intet ahnede frend vi hrte hende hulke over den tilfiede Krnkelse, saa forsikkre jeg Dem at situationen var virkelig comisk.–Deres commission til Jonas om Reiseundersgelserne har jeg overdraget Edvard og han skriver vist selv, Jonas er meget flittig og optaget af Studeringer (Gid han altid havde vret det) og Gid de store Planer Haab og nsker ikke Alle maa skuffes.

Jeg har intet Nyt at fortlle Dem og det synes som om Julens Glder og Trav[l]hed er det Eneste der opfylder Kjbenhavnerne'ndash;Fr Julen tror jeg nok at man til Dagens brndende Sprgsmaal maatte regne Trekiner og Den skjnne Helene, Efter Juul vil det vel blive den italienske Opera og det nye Menagerie ved Tivoli, det er altsaa Kunst og Natur (kun med nogen Forskjel i Dyrenes Strrelse) der opfylder Gemytterne og det er jo gode Tegn.

I Familien er Alt vel og Theodor har faaet en nye Lidenskab der paa en histfornielig Maade udfylder hans ledige Timer, han modellere nemlig en Masse Dyr i de forskilligste Stillinger og situationer, Begyndelsen blev naturligvis gjort med Vappe og for ieblikket arbeides der paa en Lvinde der er ifrd med at fortre et Hjortelaar, det er virkelig morsomt at han kan frembringe noget saa godt og livligt'ndash;Han er selv i fortrffeligt humeur ved sin kunstneriske Virksomhed'ndash;

Og hermed Gud befalet kjere Andersen'ndash;Tak for det Gamle Aar'ndash;Vor Herre bevare os fra Alt Ondt i det Nye'ndash;

Gldeligt Nytaar fra dem Alle herhjemme.– Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost