Dato: 2. januar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Basns ved Skjlskr den 2den Jan: 66.

Kjre Ven.

I denne Morgenstund, ja det er neppe en Time siden, modtog jeg Deres Bog og Brev; De undte mig begge til Julen, men de maa have ligget et Par Dage over hos Lose, frst Nytaarsaften kom den lille Bog-Pakke til Skjlskr og. ved tilfldige Omstndigheder frst denne Morgen i mine Hnder. Hjertelig Tak! - De har tidt vret i mine Tanker og havde jeg erindret Deres Huus Nummer, da havde De faaet Brev. Deres Bog har jeg allerede seet tidligere, den kom til Fru Scavenius for nogle Dage siden; jeg finder den smukt udstyret og Bogen selv, om den har jeg allerede udtalt mig, selv paa Vers. Jeg haaber at De har Glde af den. Send Professor Hertz et Exemplar, om De ikke allerede har sendt ham det.

Jeg har nu allerede vret en god Tid paa Landet og bliver vist nok endnu til den 12 Januar, kommer da til Kjbenhavn og om Gud vil flyver saa, sidst i Maaneden, syd paa. Gid at De kunde flyve med! -

Min Land-Fart begyndte med Besg hos Fru Ingemann; hun er endnu saa ungdommelig sjlefrisk, men desvrre er hendes Hrelse meget ringe og Synet tager ogsaa af, saa at ved Lys er det hende vanskeligt, selv med Forstrrelsesglas, at lse hvad man skriver. Imidlertid er det dog en Glde at vre hos den herlige ldre Kone; jeg lever altid tilbage i smukke Erindringer om Ingemann ved at vre her. Paa Holsteinborg er Alt storartet og dog saa hyggeligt, Gangene opvarmede, Bger og Billeder mangle ikke; og ogsaa her har jeg saa deiligt Fornemmelsen af at vre rigtig velkommen. Veiret var der til saa smukt, Roser og Violer blomstrede endnu i det Frie. Vilde Svaner i Mngde laae ude paa Stranden, og ind i min Stue ld Orgelet og Menighedens Sang, jeg behvede kun at aabne en Dr og var da inde paa Pulpituret i Kirken. Juleaften tilbragte jeg paa Basns hvor jeg nu er og bliver indtil jeg tager til Kjbenhavn. Fra mine Vinduer seer jeg ud over Haven til den aabne Strand; det har i disse Ntter stormet, saa Sen endnu vender det Hvide udad. Paa Basns var Juleaften frst Juletret tndt for de fattige Bnderbrn, senere fik vi Andre Julebord og paa det stod til mig to smukke store Glas-Vaser og et Maleri. Forleden havde vi Jagt og i forgaars var jeg paa Espe der tilhrer Grev Otto Moltke [,] ogsaa her var Jagt. Dagene flyve saaledes hen, men noget forkjlet er jeg, har Smerte i Brystet, dog det er vel kun en Overgang. Fra Lissabon har jeg Brev man venter mig der i Februar; men endnu er Cholera i Spanien og i Paris de daglig 14 a 15 Mennesker; jeg tager imidlertid ikke afsted fr om en tre Uger og fr den Tid kan jo meget forandre sig. Det var deiligt om De fik Tid til endnu engang herude at glde mig med Brev; De skriver saa friskt, saa livfuldt, man hrer Dem tale naar man lser Brev fra Dem. Skriver De om ikke lnge, da tjen mig i at give mig Underretning om hvilken Dato i Januar, det er Eckardts Fdselsdag; jeg har bedet vor gode Ven Scharff skrive derom, men at skrive er det kjre Menneskes svage Side. Hvorledes gik saa Maskaraden af? De og Scharff var der?, dandset blev der, og det gode Humeur var ikke bort?

I fire Maaneder har jeg nu hver Uge ventet at see mit Lystspil: "Da Spanierne var her", bragt igjen paa Scenen, Etatstaad Kranold havde lovet mig det, men da selv i Jule-Ugen hvor det var ansat, et andet Stykke kom istedet, tabte jeg Taalmodigheden og skrev til Etatsraaden; jeg fik strax med omgaaende Post et meget venligt Brev og efter det tr jeg haabe at mit Arbeide ikke skal ligge lnge hen. Hils den elskvrdige Frken Juliette Price og hendes Sstre, bring Fru Henriques og hendes Mand min Hilsen og er Componisten Hammerik atter Deres "Overmand ", De fatter vel min ophiede Vittighed, da nsk ham fra mig et gldeligt Musik-Nytaar.

Og nu Lev vel, kjre Ven! bliv altid ung og elskvrdig som De er.

Hjerteligst H.C.Andersen

E.S. Breve til Basns gaae over Skjlskr.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Basns ved Skjlskr den 2den Jan: 66.

Kjre Ven.

I denne Morgenstund, ja det er neppe en Time siden, modtog jeg Deres Bog og Brev; De undte mig begge til Julen, men de maa have ligget et Par Dage over hos Lose, frst Nytaarsaften kom den lille Bog-Pakke til Skjlskr og. ved tilfldige Omstndigheder frst denne Morgen i mine Hnder. Hjertelig Tak! - De har tidt vret i mine Tanker og havde jeg erindret Deres Huus Nummer, da havde De faaet Brev. Deres Bog har jeg allerede seet tidligere, den kom til Fru Scavenius for nogle Dage siden; /jeg finder den smukt udstyret og Bogen selv, om den har jeg allerede udtalt mig, selv paa Vers. Jeg haaber at De har Glde af den. Send Professor Hertz et Exemplar, om De ikke allerede har sendt ham det.

Jeg har nu allerede vret en god Tid paa Landet og bliver vist nok endnu til den 12 Januar, kommer da til Kjbenhavn og om Gud vil flyver saa, sidst i Maaneden, syd paa. Gid at De kunde flyve med! -

Min Land-Fart begyndte med Besg hos Fru Ingemann; hun er endnu saa ungdommelig sjlefrisk, men desvrre er hendes Hrelse meget ringe og Synet tager ogsaa af, saa at ved Lys er det hende vanskeligt, selv med Forstrrelses Glas, at lse hvad man skriver. Imidlertid er det dog en Glde at / vre hos den herlige ldre Kone; jeg lever altid tilbage i smukke Erindringer om Ingemann ved at vre her. Paa Holsteinborg er Alt storartet og dog saa hyggeligt, Gangene ere opvarmede, Bger og Billeder mangle ikke; og ogsaa her har jeg saa deiligt Fornemmelsen af at vre rigtig velkommen. Veiret var der til saa smukt, Roser og Violer blomstrede endnu i det Frie. Vilde Svaner i Mngde laae ude paa Stranden, og ind i min Stue ld Orgelet og Menighedens Sang, jeg behvede kun at aabne en Dr og var da inde paa Pulpituret i Kirken. Juleaften tilbragte jeg paa Basns hvor jeg nu er og bliver indtil jeg tager til Kjbenhavn. Fra mine Vinduer seer jeg ud over Haven til den aabne Strand; det har i disse Ntter stormet, saa Sen endnu vender det Hvide udad. Paa Basns / var Juleaften frst Juletret tndt for de fattige Bnderbrn, senere fik vi Andre Julebord og paa det stod til mig to smukke store Glas-Vaser og et Maleri. Forleden havde vi Jagt og i forgaars var jeg paa Espe der tilhrer Grev Otto Moltke ogsaa her var Jagt. Dagene flyve saaledes hen, men noget forkjlet er jeg, har Smerte i Brystet, dog det er vel kun en Overgang. Fra Lissabon har jeg Brev man venter mig der i Februar; men endnu er [overstr: der] Cholera i Spanien og i Paris de daglig 14 a 15 Mennesker; jeg tager imidlertid ikke afsted fr om en tre Uger og fr den Tid kan jo meget forandre sig. Det var deiligt om De fik Tid til endnu engang herude at glde mig med Brev; De skriver saa friskt, saa livfuldt, man hrer Dem tale naar man lser Brev fra Dem. Skriver / De om ikke lnge, da tjen mig i at give mig Underretning om hvilken Dato i Januar, det er Eckardts Fdselsdag; jeg har bedet vor gode Ven Scharff skrive derom, men at skrive er det kjre Menneskes svage Side. Hvorledes gik saa Maskaraden af? De og Scharff var der?, dandset blev der, og det gode Humeur var ikke bort?

I fire Maaneder har jeg nu hver Uge ventet at see mit Lystspil: "Da Spanierne var her", bragt igjen paa Scenen, Etatstaad Kranold havde lovet mig det, men da selv i Jule-Ugen hvor det var ansat, et andet Stykke kom istedet, tabte jeg Taalmodigheden og skrev til Etatsraaden; jeg fik strax med / omgaaende Post et meget venligt Brev og efter det tr jeg haabe at mit Arbeide ikke skal ligge lnge hen. Hils den elskvrdige Frken Juliette Price og hendes Sstre, bring Fru Henriques og hendes Mand min Hilsen og er Komponisten Hammerik atter Deres "Overmand ", De fatter vel min ophiede Vittighed, da nsk ham fra mig et gldeligt Musik-Nytaar.

Og nu Lev vel, kjre Ven! bliv altid ung og elskvrdig som De er.

Hjerteligst H.C.Andersen

E.S. Breve til Basns gaae over Skjlskr.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 9-14)