Dato: 3. januar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basns den 3de Jan 1866.

Kjre Fru Grevinde!

Min inderligste Tak til Dem og Hr Greven for det gamle Aar, gid at et nyt og godt for os Alle, og for vort Fdreland begynde i 1866. Endnu veed jeg ikke Dagen til min Afreise, men paa Basns bliver jeg til den 12 Januar; i Kjbenhavn bliver jeg en otte, ti Dage, der er ingen Ilen med at naae Paris, da Choleraen der ikke er ganske borte; kan jeg tilbringe i Portugal Marts, April og Mai, da er det Ophold langt nok. Nytaarsmorgen skrev jeg to Smaavers; jeg stter dem paa nste Side af dette Papir. Vil Deres Naade hilse min kjre Christian Ghristoph, ligesaa Bodil, der saae nydelig ud sidst hun var her; Ulrich Adolph var saa stille, og nsten lidt fremmet imod mig, jeg lagde Mrke der til; hils ham, det kjre Menneske, og lft Elisabeth hit i Veiret for ret at fornemme min Hilsen, hun var yndig og sd, selv uden rde Slifer. Grevinde Wanda-Danneskjold sender jeg min varme, rbdige Hilsen, og dertil Tak for hendes smukke Deeltagelse for Christian Schmidts Enke. Vil Deres Naade, gjennem Fru Scavenius, sige mig hvorledes jeg adresserer Brev til Holsteinsminde?113 Her flger nu det lille Digt fra Nytaarsmorgen og min hjertelige,

rbdige Hilsen.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Bn114.

Du Evighedens Gaade,

Du Lys for min Forstand,

Du Kjrlighed og Naade,

Saa stor den rummes kan;

Fra Dig alt Livet vlder,

Til Dig alt Liv gaaer hen,

Til Dig jeg Hoved hlder

Du Barnets store Ven!

Jeg inene vil fste

Fortrstningsfuld paa Dig,

Hvad der er mig det Bedste

Det vil Du give mig.

O, lad den Tro ei briste

Hos mig i Angstens Stund,

Og i den allersidste

Kys mig med Fader-Mund.

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus