Dato: 5. januar 1866
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

510. Fra E. Collin.

[5/1 1866]

Skjndt Tiden er knap inden Posten skal afleveres, kan jeg dog skrive et Par Ord. Vi vente Dem altsaa frst efter d. 12te. Med Hensyn til Deres 8 Dages Ophold fr Afreisen til Udlandet foreslaae vi Dem at forsge et andet Sted end htl d'Angleterre. Theodor har nemlig opdaget en Mselle Schnorr, som holder et stort htl garni i lille Strandstrde (i Theatrets forrige Gaard, nu Hyrekudsk Soelbergs). Damen og det Hele behagede ham, og det var jo muligt og vel dette Forsg vrd, om dette Sted ikke kunde blive passende for Dem efter Deres Hjemkomst. Der spises la carte. Prisen kjender jeg ikke.

Deres Pengesager ordner jeg i det sidste ieblik saa let som en Vind kan kruse Vand.

Italienerne har jeg ikke hrt, men de gjre Lykke.

Iaftes seent kom en Tilsigelse til Dem at mde ved Anker-Legatet. Jeg har bedt Hartmann melde Grunden til Deres Ikke-Mden.

Har De lst den lille Strid mellem Dagbladet og Ploug. Det gjr mig meget ondt for den Sidste, at han har taget Sagen paa den Maade; han vil stde mange Mennesker fra sig.

Deres E. Collin.

Alle hilse. Lad os gaae det nye Aar isende med godt Haab for os og vort Fdreland.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost