H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Hans Henrik (Henni) Koch 7. januar 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 7. januar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjælskør den 7 Januar 1866

Kjære Ven!

Et glædeligt velsignet Nytaar! Jeg er paa Landet, har allerede været her en heel Maaned og Veiret er forunderligt smukt, ingen Snee, ingen egen­lig Kulde; jeg kan endnu hver Dag plukke friske Blomster i Haven. Jeg begyndte min Landfart med et Besøg hos Digteren Ingemanns Enke,! den gamle Kone er endnu saa sjæleung, men desværre meget døv og har et saare svagt Syn. Paa Holsteinborg blev jeg en 10 Dage i al Rigdom og Hyggelighed hos kjære Mennesker der gjerne see mig og hvor jeg ret føler mig hjemme; hver Dag kunde jeg der plukke friske Roser og Violer i Haven; ude paa Stranden laae Svaner i hundredviis og sang som de kun­ne synge. Julen har jeg tilbragt her paa Basnæs og tænker, at tage ind til Kjøbenhavn den 12 Januar og da otte Dage efter at begive mig til Lissa­bon, jeg har ideligt sat det ud da Cholera endnu ikke ganske har forladt Frankerige, i Paris døe endnu dagligt 12 til 14 Mennesker. Fra Georg O Neill har jeg i Løbet af 14 Dage faaet to Breve; han venter mig sna­rest; og om Gud vil er jeg der da sidst i Februar. De veed at jeg i Septem­ber gjorte en Reise til Sverrig og blev paa det meest hjertelige og festlige modtaget. I Upsala og senere i Lund, gjorte Studenterne Fest for mig, og ogsaa hos Kongehuset nød jeg en høist hædrende Opmærksomhed. Herhjemme har jeg været kaldet til Fredensborg og hos vor Konge-Fa­milie læst mine nye Eventyr, jeg havde det godt og velsignet derude. Lille Nytaars Aften er i Sverrig Forfatterinden Frøken Frederikke Bre­mer død. Hun skal for 30 Aar siden have drømt at hun døde 1865. Vi talte sammen i Stockholm og vor Samtale dreiede sig meest om Deres Tante: "Søster Jette," som hun holdt særdeles af. Maleren Block er i Florentz, Jerichau og hans Kone i Rom. Hertz har skrevet et nyt Lyst­spil der ikke gjør Lykke, Roed har malet et stort, interesant Billed "Korsfæstelsen." Bjørnstjerne Bjørnson har leveret til vor Scene et to Acts Lystspil: "De Nygifte." Det er nydeligt. Tænk venligt paa mig og hjembring til mig en Ubetydelighed fra Conchin-China, hvor jeg aldrig kommer. Gud bevare og glæde Dem. Deres Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus