Dato: 9. januar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basns den 9 Januar 1866.

Deres Naade

maa endnu have et Par Ord fra mig fr jeg forlader Egnen; paa Fredag reiser jeg ind til Byen og otte Dage efter, om Gud vil, gaaer jeg over Paris, jeg veed ikke Fru Roberedos Adresse, og haaber sidst i Februar at naae Lissabon; jeg har en Angest for denne Reise og dog maa jeg afsted, det kribler og krabler i mig til Reisen, jeg kom ikke til Ro om jeg blev hjemme. Hvad Vorherre imidlertid har bestemt skal mde, veed jeg ikke, hans Villie skee! Gud velsigne Deres Naade for al den Velvillie De har viist mig, bring ogsaa Greven mit hele Hjertes Tak og tusinde kjrlige Hilsener til Bodil, Christian Ghristoph og min egen sde lille Elisabeth som nok har glemt mig, efter hvad jeg hrer, i det hun kun tnker paa sin Tantes yndige lille Sn115.

Deres Naades taknemlig hengivne, rbdige

H. C. Andersen.

E. S.

Skrevet i stor Hast da Vognen holder for Dren.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus