Dato: 10. januar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basns ved Skjlskr den 10 Jan: 1866.

Deres Naade

vre hjertelig takket for det deilige Brev De forundte mig; de to vedlagte Aviser fik Fru Scavenius, hun sagde at hun havde skrevet efter dem, vi lste dem i aftes og jeg bad hende, efter Deres Naades Forlangende, at de maatte blive sendt tilbage; her komme de og jeg har faaet Lov til at lgge mit Brev ved. Jeg vilde saa gjerne vide Fru Roberedos Adresse i Paris, boer hun hvor hun altid har boet, da veed jeg den. Dagsavisen igaar bragte mig imidlertid triste Efterretninger116, det er virkeligt som om Alt stillede sig mod min portugisiske Reise; neppe fjerner sig Sot og Syge, saa begynde Uroligheder. Deres Naade har vel lst at Madrid er under Belejrings Tilstand og ude i Bjergene, netop Veien hvor jeg skal, ligge Insurgenterne. Jeg tnker imidlertid dog at gaae til Paris, der see Tiden an og da i April, tidligere bliver det vel da ikke, give mig tilses og denne Vei naae Lissabon, det er slet ikke fornieligt. Hils Bodil, Christian-Christoph og Elisabeth, ligesaa Frken Schmidt. Jeg bliver paa Basns til Lverdag-Formiddag og i Kjbenhavn tager jeg ind i Hotel d'Angleterre. Hvilken Storm i Dag.& Sen vender sit Hvide ud ad, Vinden suser i een eneste stigende og synkende Accord. Lev hjertelig vel/ er Hr Greven i Hjemmet vil Deres Naade da bringe ham min taknemlige Hilsen.

Deres inderlig hengivne, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus