H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Mimi Holstein-Holsteinborg 10. januar 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 10. januar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basnæs ved Skjælskør den 10 Jan: 1866.

Deres Naade

være hjertelig takket for det deilige Brev De forundte mig; de to vedlagte Aviser fik Fru Scavenius, hun sagde at hun havde skrevet efter dem, vi læste dem i aftes og jeg bad hende, efter Deres Naades Forlangende, at de maatte blive sendt tilbage; her komme de og jeg har faaet Lov til at lægge mit Brev ved. Jeg vilde saa gjerne vide Fru Roberedos Adresse i Paris, boer hun hvor hun altid har boet, da veed jeg den. Dagsavisen igaar bragte mig imidlertid triste Efterretninger116, det er virkeligt som om Alt stillede sig mod min portugisiske Reise; neppe fjerner sig Sot og Syge, saa begynde Uroligheder. Deres Naade har vel læst at Madrid er under Belejrings Tilstand og ude i Bjergene, netop Veien hvor jeg skal, ligge Insurgenterne. Jeg tænker imidlertid dog at gaae til Paris, der see Tiden an og da i April, tidligere bliver det vel da ikke, give mig tilsøes og denne Vei naae Lissabon, det er slet ikke fornøieligt. Hils Bodil, Christian-Christoph og Elisabeth, ligesaa Frøken Schmidt. Jeg bliver paa Basnæs til Løverdag-Formiddag og i Kjøbenhavn tager jeg ind i Hotel d'Angleterre. Hvilken Storm i Dag.& Søen vender sit Hvide ud ad, Vinden suser i een eneste stigende og synkende Accord. Lev hjertelig vel/ er Hr Greven i Hjemmet vil Deres Naade da bringe ham min taknemlige Hilsen.

Deres inderlig hengivne, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus