Dato: 5. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Celle den 5 Februar 1866.

Kjre Fru Melchior!

Fr jeg med Banetoget flyver til Hanover, har jeg Tid til at skrive et Par Breve, som dog nppe kunde hjemsendes herfra. Jeg skriver til Deres Svigerinde og jeg skriver til Dem kjre Fru Melchior, min nste Skrivelse vil blive til Deres Mand; han

var saa magels hjertelig og deeltagende ved det Besg han til Afsked forundte mig, jeg fik ret et Indblik i hans Hjertelag. Og saa kom han selv, for paa Deres deltagende Omhu for mig at gjre mig det varmt, ikke i Hovedet, men om Fdderne. Tak for de prgtige Pelsstvler, de vare mig isr til stor Nytte paa Reisen over Belterne. Jeg blev da den frste Nat i Korser, men da Veiret viiste sig godt og stille hele Natten, fortrd jeg dette Ophold, jeg maatte over Fyen og til Kolding hvor jeg blev saare slet indqvarteret, da hele Huset var overfyldt af Fremmede. Landeveien var i eet Vand saa at Deligensen kom saa seent til Banetogets Afgang ved Woin at jeg var uvis om mit Ti kom med eller ikke. Halvni naaede jeg Altona; det var med en underlig Nedtrykthed jeg foer denne Vej og her saae fremmede Soldater. Det var en Vederqvgelse at komme til Ro i en god Stue i Hotel de l'Europe og hvile de trtte Lemmer. Det heed at Aftenen derpaa blev Meierbeers Opera: Afrikanerinden opfrt, jeg besluttede at blive for at hre den og havde altsaa en heel Dag for mig; paa denne aflagde jeg imidlertid kun eet Besg og det var hos Deres Broder; jeg blev saa inderligt og godt modtaget, blev der til Middag og vi vilde have besgt Theatret, men Stykket blev forandret til Mosenthals Dinorah [skal vre: Deborah], og saa opgav jeg Theatret og blev i mit Hjem, hvorhen Deres Hr. Broder ledsagede mig. Igaarmorges jog jeg her til Celle hvor jeg vilde overraske Carstensen og Holmblad med et Sammentrf, men de indtraf frst iaftes Klokken henimod elleve. Vi have i Dag besgt Dronning Mathildes Grav, seet hendes Vrelser paa Slottet og agte nu sammen om en Timestid at naae Hanover, meest for at faae nogen ordenlig Fde, thi den er meget slet i Hotellet her; iaften agte vi at hre Preciosa af Weber. - Imorgen reise de to unge Herrer directe til Paris; jeg derimod over Arnheim til Utrecht og Amsterdam. Glder De mig det sidste Sted med Brev, da boer jeg hos Mynher A. L. Brandt. 507 Heerengracht bey de Huidenstraat. Amsterdam. (skriv mig Deres Adresse)

Mit nste Brev, som sagt, bliver til Deres Mand, hils ham og Brnene

Hjerteligst

H. C. Andersen.

E.S. Nu er jeg i Hanover og hrte i Theateret Preciosa. I Hast! nste Gang et ordentligt Brev

[udskrift:]

Fru Melchior fdt Henriques

Amagertorv Kjbenhavn.

Tekst fra: Niels Oxenvad