Dato: 17. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Amsterdam den 17 Februar 1866

Kjre Ven.

De sidste Dage jeg var i Kjbenhavn fik jeg Dem ikke at see; det var ret kjedeligt; min Tid var saa optaget at jeg ikke kunde sge Dem og jeg fik saaledes heller ikke de Optegnelser De lovede mig for Paris, og mellem disse Sangerinden Nielsens Adresse. Jeg er nu i Amsterdam, boer hos en velhavende, vel anseet og hist elskvrdig Landsmand, der har det rigt og hyggeligt og jeg har den deilige Fornemmelse at jeg er en velkommen Gjest; at boe saaledes og have det saaledes, er en Lykke og den er, forunderligt nok, tidt forundt mig. Af Alt hvad jeg endnu har seet i Amsterdam, er det den zoologiske Have, som meest har interesseret mig, den er vistnok den betydeligste i Europa. De to Niilheste have for en fjorten Dage siden faaet en Unge, der strax blev taget fra Forldrene, som ellers vilde have drbt den; Ungen er allerede strre end en stor Fedekalv, har sit eget Huus med et dybt Vand-Basin. Den kom frem og saae med onde ine frem for sig, men viiste sig nsten kjlen mod dens Opvarter. Det var en smuk Solskinsdag, ude i Haven stode Trerne i Knop og de gule Crocus blomstrede; men nu have vi igjen Regn og stormfuldt Veir; dette har fulgt mig paa hele Reisen og just ved den hollandske Grndse fornam jeg det i al sin Magt; det stormede saaledes om Aftenen at Lgterne blste ud i Vognen, jeg sad i Blgmrke, mens Regnen strmmede ned. Hollands betydeligste Componist Verhulst, hvis Bekjendtskab jeg har gjort for flere Aar siden i Rom, lever her i Amsterdam, han er en stor Beundrer af vor Landsmand Gade; dennes Compositioner ere saaledes ofte hrte og meget afholdte her i Landet; ved hver af de to sidste Concerter i denne Maaned er givet Musik af Gade, saaledes Hilands Compositionen og Hamlets Overturen. Paa Fredag i nste Uge er igjen Concert. Verhulst indbd mig at komme, han vilde da give, endnu et Musik-Stykke af Gade, glde mig ved her at hre et Arbeide af min bermte Landsmand. En Elev af Verhulst har igaar fra Rotterdam sendt mig i Musik: "Hilsen i Holland". Een af Landets betydeligste Digtere, Forfatteren til "Ahasverus", Ten-Kate, har fuldendt et strre Digt: "Skabelsen", han lser det for i flere af de hollandske Byer, saaledes lste han det i Utrecht medens jeg nylig var der, det omtales med stor Roes. Den gamle Digter van Lenep, der viser mig megen Venlighed, har snart fuldendt sidste Deel af sin nyeste Roman, hvis frste Dele alt ere udkomne. Mine Skrifter ere meget kjendte i Holland, jeg finder den hjerteligste Modtagelse og er i et lykkeligt velsignet Hjem; glder De mig her med Brev da er Adressen: Mynher A. L. Brandt, 507 Heerengracht by de Haidenstraat, Amsterdam. Hils vore flles Venner!

hjerteligt H.C. Andersen.

[I marginen s. 3. og 2:] N B: Nste Gang et lngere Brev, dette er kun et venlig Haandtryk for Dem alene! Hils Henriques, Bille, Edgar Collin, Lose etc.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Robert Watt 1865-1874, I-II

Amsterdam den 17 Februar 1866

Kjre Ven.

De sidste Dage jeg var i Kjbenhavn fik jeg Dem ikke at see; det var ret kjedeligt; min Tid var saa optaget at jeg ikke kunde sge Dem og jeg fik saaledes heller ikke de Optegnelser De lovede mig for Paris, og mellem disse Sangerinden Nielsens Adresse. Jeg er nu i Amsterdam, boer hos en velhavende, vel anseet og hist elskvrdig Landsmand, der har det rigt og hyggeligt og jeg har den deilige Fornemmelse at jeg er en velkommen Gjest; at boe saaledes og have det saaledes, er en Lykke og den er, forunderligt nok, tidt forundt mig. Af Alt hvad jeg endnu har seet i Amsterdam, er det den zoologiske Have, som meest har interesseret mig, den [hrer vistnok til rettet til:] er vistnok den betydeligste i Europa. De to Niilheste have for en fjorten Dage siden faaet en Unge, der strax blev taget fra Forldrene, som ellers vilde / have drbt den; Ungen er allerede strre end en stor Fedekalv, har sit eget Huus med et dybt Vand-Basin. Den kom frem og saae med [overstr: skulen] onde ine frem for sig, men viiste sig nsten kjlen [overstr: og bekjendt] mod dens Opvarter. Det var en smuk Solskinsdag, [overstr: jeg var her] ude i Haven stode Trerne i Knop og de gule Crocus blomstrede; men nu have vi igjen Regn og stormfuldt Veir; dette [overstr: Veir] har fulgt mig paa hele Reisen og just [overstr: her paa] ved den hollandske Grndse fornam jeg det i al sin Magt; det stormede saaledes om Aftenen at Lgterne blste ud i Vognen, jeg sad i Blgmrke, mens Regnen strmmede ned. Hollands betydeligste Componist Verhulst, hvis Bekjendtskab jeg har gjort for flere Aar siden i Rom, lever her i Amsterdam, han er en stor Beundrer af vor Landsmand [overstr: Niels] Gade; dennes Compositioner ere saaledes ofte hrte og meget afholdte her i Landet; ved hver af de to sidste Concerter i denne Maaned er [overstr: opfrt] givet Musik af Gade, saaledes Hilands Compositionen og Hamlets Overturen. Paa Fredag i nste Uge, er / igjen Concert [overstr: og] Verhulst indbd mig at komme, han vilde da give, [overstr: et] endnu et Musik-Stykke af Gade, [overstr: for at] glde mig ved her at hre et Arbeide af min bermte Landsmand. En Elev af Verhulst har igaar fra Rotterdam sendt mig [et Musikstykke rettet til:] i Musik: "Hilsen i Holland". Een af [Hollands rettet til:] Landets betydeligste Digtere, Forfatteren til "Ahasverus", Ten-Kate, har fuldendt et strre Digt: "Skabelsen", han lser det for i flere af de hollandske Byer, saaledes lste han det i Utrecht medens jeg nylig var der, det omtales med stor Roes. Den gamle Digter van Lenep, der viser mig megen Venlighed, har snart fuldendt sidste Deel af sin nyeste Roman, hvis frste Dele alt ere udkomne. Mine Skrifter ere meget kjendte i Holland, jeg finder den hjerteligste Modtagelse og er i et lykkeligt velsignet Hjem; glder De mig her med Brev da er Adressen: Mynher A. L. Brandt, 507 Heerengracht by de Haidenstraat, Amsterdam. Hils vore flles Venner!

hjerteligt H.C. Andersen.

[I marginen s. 3. og 2:] N B: Nste Gang et lngere Brev, dette er kun et venlig Haandtryk for Dem alene!

Hils Henriques, Bille, Edgar Collin, Lose etc.

[Udskr: Til Hr. Robert Watt

Nrrevold

Kjbenhavn

(anbefales!)

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 15-18)