Dato: 21. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Amsterdam

den 21 Februar 1866

Kjre Fru Melchior!

Tak for Deres velkomne indholdsrige Brev; ogsaa Deres Mand var, som altid, elskvrdig og god mod mig og tilfiede sin Skrivelse; til ham vilde jeg egentlig skrive i Dag, jeg fler saa levende hans Hjertelag for mig, hans varme Deeltagelse, vor lille Samtale i Hotellet, fr jeg reiste vil jeg altid beholde; men jeg skriver dog ikke denne Gang Brev til ham, idet jeg af Deres Meddelelse veed at han vil til London, og jeg antager at han, naar dette Brev kommer, allerede er reist, da maatte mit Brev blive liggende eller sendes efter ham, jeg skriver derfor til Dem, er han endnu i Hjemmet hrer han nok Indholdet, er han taget bort, da send ham min hjertelige Hilsen. Fra Hanover reiste jeg seent paa Eftermiddagen til Rheine, Regnen skyllede ned, Stormen hylede, alle Lgterne i Banevognene blste ud, man sad i Blgmrke, det var ganske uhyggeligt. I Rheine maatte jeg fra Banegaarden, i Regn og Rusk, i mine forresten velsignede Pelsstvler, trave ind i Byen, thi Vogn var der ikke, slet laae jeg om Natten og nste Dag maatte jeg vente til efter Klokken to om Eftermiddagen fr Toget kom, der samme Aften, over Arnheim, frte mig til Utrecht. Nste Formiddag gik jeg til Professor Herwerden, hvor jeg heldigviis kom tidligere en[d] Storken, jeg veed ikke om den endnu er kommet. Fru Herwerden var saa hjertelig og god mod mig, jeg tilbrag[t]e flere Timer der, blev til Frokost og kom til Middag; Herwerden var i stor Travlhed og leed af Hovedpine, men Mand og Kone spadsere[de] dog lidt ud med mig og frte mig til min hollandske Overstter Niuwenhuis, hvis Kone er dansk, her var jeg nste Middag og paa den tredie Dag, hvor jeg var endnu en halv Times Tid hos Herwerdens, hvis Velvillie mod mig jeg er meget taknemlig for, fli jeg til Amsterdam. Brdrene Brandt vare ude paa Banegaarden med deres Vogn og Tjener og snart var jeg i mit nye Hjem, der er riigt og vel indrettet, jeg har en stor hyggelig Stue ud til Gaden, boer i Byens eleganteste Quarteer og har saa deiligt Fornemmelsen af at vre en velkommen Gjst. Fru Brandt er en dannet, srdeles quindelig, elskvrdig Personlighed, Snnen synes en god, prgtig Fyr; her komme saare mange dansktalende og besge mig, fdte Danske, som have hrt at jeg er indtruffet, saaledes var igaar en 70 aarig, meget rig Kjbmand, Stricker, hans Bedstefader, fortalte han var Kommandant paa Kronborg, da Caroline Mathilde var Fange der. Her i Huset var forleden srdeles stort Selskab for min Skyld; Digteren Hasebroek lste et smukt tidligere trykt Digt til"Andersen" . Den gamle bermte Digter, van Lennep declamerede med mrkvrdig Ungdommelighed. Hollands betydeligste, eller for ieblikket, meest vurderede Digter er imidlertid Prsten Ten-Kate; hans nys fuldendte Digtning: Skabelsen forelser han, ligesom Dickens lser sine Vrker, rundt om i de strre Byer og han har derved allerede iaar fortjent 10000 Gulden og hans Menighed, der er stolt af en saadan Mand, bygge ham i denne Tid et nyt Hus (i Forring). Forleden var jeg til Middag hos hans Svigersn, der var samlet henved en Snees dansktalende , jeg kunde lse for dem paa dansk nogle af mine Eventyr, jeg lste netop de Ten Kate har oversat paa Hollandsk, men hans Oversttelse er paa Vers, den er ganske mesterlig; saaledes har han oversat Fem i en rteblg, Engelen, Verdens deiligste Rose, Sommerfuglen &. - Der var smukt arangeret paa Bordet, den store Kage bar en Fortuna, der i hver Haand holdt en Fane, den ene var dansk, vort Flag, hvorpaa mit Navn var indskrevet, den anden hollandsk, med Ten-Kates Navn. Da jeg, som man veed, har stor Kjrlighed for Storke, var hele den store Kage aldeles besat med Storke. Ten-Kate improviserede et Digt til mig, udbragte min Skaal og senere en Skaal for Danmark. Paa Fredag skal vre stor Concert; Capelmesteren Verhulst er en stor Beundrer af vor Landsmand Gade; ved de to sidste Concerter blev givet: Im Hochland og Hamlet Ouverturen; nu da jeg er indbudt til nste Concert gives atter en Komposition af Gade, een af hans Symphonier. Igaar hrte jeg frste gang Meyerbeers "Afrikanerinden", der var udsolgt Huus, til forhiet Priis; hver Billet, hvor vi sad, kostede 5 Gulden altsaa 3 Rdlr 3 Mark 8 Skilling, det er lidt Mere end hjemme, men der vare udmrkede Stemmer og Musiken er storartet; Forestillingen vare[de] fra 1/2 7 til 1/2 12, jeg kom frst iseng 1/2 2. Elskeren var forfrdelig tyk og ganske lille i Forhold, han saae aldeles ud som disse beenlse Rokke-Mnd man har der ved en Blyklump i Livet forhindres fra at falde om, han var rdsom bare at see paa, men en Stemme havde han, magels deilig, en Slvtrompet og dertil Sjl og Smag. Endnu bliver jeg her til sidst i nstkommende Uge, jeg har jo ingen Hast og man beholder mig gierne; nste Tirsdag er det Georg Brandts Fdselsdag og da bliver stort Selskab - meest for min Skyld. Hils nu inderligt alle Brnene, Familien, Venner og Veninder - og gld mig om ikke lnge med Brev.

Deres taknemlige

H.C. Andersen

[i marginen, s. 4:] Fra Fru Henriques har jeg endnu ikke hrt, venter man Storken ?

[p kuvert:]via Lbeck

Fru Dorothea Melchior

Hibroplads No. 21

Copenhagen

Da(nemar)c (H. C. Andersen)

Tekst fra: Niels Oxenvad (LP 245)