Dato: 22. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Amsterdam den 22 Februar 1866

Kjre Fru Kock!

Nu har jeg allerede vret 14 Dage i Holland,De maa hre lidt

fra mig.Veien hjemmefra lagde jeg over Fyen og gjennem Hertugdommerne. Det var saa nedstemmende, Tankerne blev saa tunge; jeg skyndte mig afsted, forbi Preusere og strigere og naaede fra Haderslev til Altona i den korte Tid af 6 Time. I Celle saa jeg Caroline Mathildes Grav og skyndte mig saa over den hollandske Grnse hvor jeg kom i Mulm og Mrke, Regnen skyllede ned, her blste en Storm saa at alle Lgter i Banevognene blste ud, man sad i Blgmrke. I Utrecht blev jeg vel modtaget af min hollandske Overstter Niewenhuis hvis Kone er dansk; der i Huset hrte jeg jeg kun mit Modersmaal, ogsaa hos Professor Herverden er Fruen i Huset dansk og det var der som om jeg slet ikke var ude, endnu mindre fler jeg dette her i Amsterdam; paa Banegaarden, da jeg kom blev jeg modtaget af Brdrene Brandt og den ldste frte mig til sit Huus, der ligger i den eleganteske Deel af Byen, det er et. stort, vel indrettet, rigt Huus, Konen taler fortrffelig dansk Snnen ogsaa; hver Dag faaer jeg Besg af her boende Danske og fler Hollnder forstaae godt vort sprog./ Ten-Kate, den mest ansete Digter for ieblikket har paa Vers udmrket oversat flere af mine Eventyr saaledes "Verdens deiligste Rose", "Sommerfuglen" & hans eget nyeste Arbeide Skabelsen vkker stor Opmrksomhed, han er Prst, men reiser om i Hollands strste Byer og lser sit Vrk op, iaar har han allerede dermed fortjent 10000 Gulden, og hans Menighed opfrer til ham et nyt, smukt Huus her i Amsterdam; forleden Middag var jeg sammen med ham; han udbragt min Skaal ,improviserede et Digt til mig, ligesom han srdeles varmt og smukt udbragte Skaalen for "Danmark". Paa Bordet stod en Kage, paa den prangede Fru Fortuna, i hver Haand holdt hun et Flag, paa det danske Flag stod mit Navn og paa det hollanske Ten-Kates. Stadens Theater bliver meget besgt, der gives Tragedier Comedier, Opera og Ballet, ligesom vort. Direktren har vret saa opmrksom, uden at jeg havde besgt den, at sende mig een af de bedste Pladser til hver Aften, saa lnge jeg bliver her. Imorgen er stor Concert, Componisten Verhulst er en srdeles Beundrer af vor Landsmand Gade og giver ofte Compositioner af ham, imorgen, vil for min Skyld blive givet en Symphoni af Gade. Endnu bliver jeg her en 10 til 12 Dage, og vil vre meget glad om jeg hrte fra Dem, isr om jeg derved fik at vide at jeg, naar jeg kommer til Paris sidst i Marts tnker jeg eller til min Fdselsdag, da enten traf sammen med Henny, eller er han allerede igjen ude paa Frd? Hils Deres Sn hjemme, hans Kone, lille Karen, Prindsessen og min Ven "Jn", De maa ogsaa sende Conferensraad Hauch min Hilsen, og ikke glemme at hilse Wilhelm Rothe. "Fdrelandet" og "Dagbladet" lser jeg hver Dag, vi faar det dagligt her i Huset. Dagligt lses om Aftenen mine Eventyr, paa dansk, engelsk, hollandsk og fransk efter de forskjellige Tilhreres Tarv; jeg begynder allerede at forstaa en Deel af det Hollandske naar det lses og naar jeg paa Scenen hrer det tale. Kommer De i Rosenvnget da hils Deres Broder=Kone og skulde De see Ingeborg Drewsen, da veed jeg De ogsaa der bruger min Hilsen. Min Adresse er, Mynher A.L. Brandt 507 Heerengracht by de Huidenstraat, Amsterdam.

Hjerteligst H.C.Andersen.

Til Fru Conferentsraadinde Kock

Ny Kongensgade Nr. 15

i Kjbenhavn

fra H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm