Dato: 16. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

524. Til E. Collin.

Leyden den 16 Marts 1866.

Kjre Ven!

I Dag, i den ellevte Time som man siger, naar det ikke kan vre senere, fik jeg Brev fra Hartmann om det Ankerske Legat; jeg maa strax skrive et Par Ord, men med disse lader jeg dette lille Brev flge med til Dem; min seneste Skrivelse580 om Holbergs Bleyspiel har De vel faaet, Bogpakken kommer vist fr April med eet eller andet Dampskib. Jeg havde bedet Hartmann sprge Hertz hvem af de Sgende af det Ankerske Legat han stemte for, men min gamle Gjenganger Brevskriver, forholder sig hemmelighedsfuld, han synes sjledv for hver venskabelig Tilnrmelse, dog derfor der jeg ikke. Fra Hartmann fik jeg forleden hans Musik til Goethes Zigeunersang som jeg har givet i dansk Oversttelse; rimeligviis har han ladet Musikhandleren besrge det, men denne har gjort det saa upractisk, faaet en heel Pakke derud af som jeg maatte betale omtrent som: 5 ufrankerede Breve, istedetfor at det havde vret en Baggatel var den Smule Musik sendt i Krydsbaand. Jeg har ikke kunnet bare mig for at skrive det til Hartmann, derfor skal De ikke berre det. I Onsdags Formiddag forlod jeg Amsterdam, hvor jeg havde vret tre Dage over fire Uger, jeg var ganske bld om Hjertet; Snnen af Huset og Georg Brandt fulgte mig til Banegaarden og i Leyden blev jeg modtaget af Hr Kneppelhout, der er en god Forfatter og dertil en meget riig Mand, hans Frue er af Adel og meget smuk; jeg boer nydeligt og hver Dag har jeg seet mange Fremmede til Middag, meest Professores her fra Leyden ogsaa hitstaaende Embedsmnd fra Haag; den frste Middag blev min Skaal udbragt af Hr Kneppelhout, han talede Fransk og jeg takkede paa Engelsk og beklagede at jeg ikke kunde Hollandsk, men derfor valgte det Sprog der laae vort nrmest; da man yttrede Lyst til at hre mig tale naturligt mit Modersmaal takkede jeg ogsaa paa Dansk; Flere forstode det, sagde de, men de kunde ikke tale Sproget. Kneppelhout havde digtet et Eventyr og ladet det trykke, det var skrevet i Anledning af mit Besg og mig dediceret, det omdeeltes til alle Gjster. Paa Sndag reiser jeg til Haag, hvorfra jeg alt her har modtaget en Indbydelse for Mandag Middag. De seer at jeg finder en sjlden god Modtagelse i Holland, og tilvisse synes det, som om jeg her er een af de meest lste Forfattere fra Udlandet. Hils Deres Kone, Louise Jonas og hele Familien.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost