H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Dorothea Melchior 21. marts 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 21. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Haag den 21 Marts 1866.

Kjære Fru Melchior! Kun et Par Ord i Dag! fra Paris faar De et længere Brev fra mig. Det var tungt at sige Lev vel til de kjære Venner i Amsterdam, jeg begyndte at gro fast og mødte isandhed en uendelig stor Opmærksomhed rundt om. Den 14de tog jeg paa Jernbanen til Leyden, hvor jeg var indbudt at boe hos van Kneppelhout, een af de sjældne Digtere, der er uhyre riig; han har bygget og foræret sin Fødeby Leyden en stor Skole, jeg fandt i den 230 Piger og Drenge; i Gelderland eier han et rigt og deiligt Slot; hans Frue er af adelig Slægt og meget elskværdigt. Deres Huus er som et Dukkeskab at see til. Allerede den første Middag og Aften jeg kom var her stor Selskab for min Skyld, fra Leyden og fra Haag. Van Kneppelhout udbragte smukt min Skaal paa Fransk, jeg takkede for den paa Engelsk, det Sprog jeg synes ligger vort nærmest. Efter Bordet læste han et Eventyr, han havde skrevet, ladet trykke og dedicere til mig; et Exemplar blev givet hver Gjæst i Erindring om mig. En smuk Tour gjorde vi til Dynerne ved Katwijk og saae de mægtige Sluser gjennem hvilke Rhinen strømmer ud i Havet. Hos den Familie som eier denne Landstrækning Baron de Wassenaar de Katwijk, var jeg indbudt strax første Dag jeg kom til Haag, (hos van Kneppelhouts blev jeg i hele fire Dage); jeg saae da strax i Haag en Deel af den fornemme Verden, og i denne blev jeg ogsaa indført af vor Minister Bille-Brahe, jeg overværede en Familie-Dramatisk Forestilling i et af [de] første Huse, nemlig hos Baron Brienen; der saae jeg ogsaa den unge Prinds af Oranien og talte med flere unge og ældre Damer, der alle vare i de meest udsøgte Toiletter. Den svenske Minister Baron Wrede har jeg kendt i mange Aar, fra Danmark og Sverrig, han tog saa hjerteglad mod mig, med ham har jeg været en Deel sammen og iaften er jeg i hans Loge i Operaen. Imorgen tidlig reiser jeg til Antwerpen og over Bryssel til Paris; jeg tænker at være der paa min Fødselsdag den 2den April; og jeg behøver vist ikke at sige Dem, at det vil være mig et heelt Stykke Solskin, om jeg hos den danske Legation fandt et Brev fra Dem. Deres Mand er vel ikke nu tilbage fra Engeland? deiligt var det, om jeg paa een eller anden Bane-Station mødte ham. Jeg har i de sidste Dage følt mig lidt febril og [overstreget: lidt af] været plaget af Hovedpine, men nu kommer jeg snart i høiere Luft naar jeg er inde i Belgien og der skinner vel Solen varmere; her blomstrer imidlertid Markerne med Krocus, gule, blaae og hvide. Hils Deres Børn, Svigerinderne, Venner og Veninder, glem Ingen, men glem især ikke

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

[udskrift:]

Til

Fru Melchior

født Henriques

Amagertorv

i

Kjøbenhavn

Tekst fra: Niels Oxenvad