Dato: 30. marts 1866
Fra: Martin Henriques, Therese Henriques, f. Abrahamson   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 30 Marts 1866

Kjre Ven

Jeg haaber at De har modtaget vort sidste Brev som vi sendte til Amsterdam. Vi have siden hrt fra Dem gjennem Fru Melchior og gjennem "Dagbladet" og see vi deraf med Glde, at De befinde Dem hyggeligt og veel og er forniet med Deres Ophold i Holland. Dette fremkommer for at bringe Dem vore bedste og hjerteligste nsker i Anledning af Deres Fdselsdag og behver jeg ikke at tilfie , at vi dybt fle Savnet af Deres Nrvrelse hos os den 2den April og at forsikkre Dem om, at vore Tanker dvle hos Dem paa denne Dag, hvis Tilbagekomst for Dem vi nske i en lang Rkke af Aar. Vi have at bringe Dem Hilsen fra Deres mange fravrende Veninder og Venner, der forene dem med os i ovennnvnte nsker for Dem.

Carl Bloch har malet mig et yndigt Stykke, der fornie Alle, der see det, det er en italiensk Foraars-Scene mellem 2 halvvoxne. Personer. Og Bournonville, der har skrevet et ny Ballet! den skal opfres i nste Maaned. I Theaterverdenen kun lidet Nyt, Jdinden gaaer fortrffeligt over Scenen. Fru Norman der har spillet i Musikforeningen til 2 Concerter er atter afreist til Stockholm, efter som sdvanlig at have fortryllet os. Jeg er nysgjerrig efter at vide, om De har afleveret Deres Brev til Rossini og om han endnu mindes min elskvrdige Halvdeel? Carl Hartmann kom i Tirsdags efter at have sgt efter Dem i Paris, jeg har endnu ikke seet ham. Lev nu vel og tnk engang imellem paa

Deres hengivne

Martin R. Henriques

Kjreste Andersen, tusinde kjrlige nsker til Deres nr forestaaende Fdselsdag sender jeg Dem, med Haab om at den gode Gud vil bevare Dem glad og lykkelig for os Alle.

Faae vi snart noget at hre fra Dem, det er nu meget lnge siden, vi hrte noget. Lev nu vel, og tnk engang imellem med Venlighed paa os Alle.

Deres Therese Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 449-50)