Dato: 2. april 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Paris den anden April, mod Midnat. [1866]

Kjre Fru Melchior

Hvor De dog er magels god og velsignet mod mig, De, Deres Mand, alle Deres, jeg bliver biet ned ved al den magelse Godhed; jeg fik i Dag Deres Brev, jeg fik ikke frre end elleve Breve og dertil en Telegraph-Hilsen fra Collins, Drevsens og Linds; jeg var just ude hos vor Gesandt i Dag og medens jeg var der, kom i to Afdelinger alt det Solskin og Hjertelag hjemme fra. Min frste Vesit i dag var forresten hos Maleren Frhlich der gjr Billeder til mine senere Eventyr og jeg saae glimrende Udkast, eet Hefte vil udkomme til Nytaar. Middagen tilbragte jeg hos vor nye danske Konsul Callong en riig og hist elskvrdig Mand, han nskede at drikke et Glas med mig paa min Fdselsdag, det var en glimrende Dinr og jeg var sammen med flere Landsmnd. Jeg havde gjerne vret i den italienske Opera og hrt Patti, som jeg aldrig har hrt og som iaften synger sidste Gang; men Maaltidet drog ud til Klokken 9 og den var over 10 da jeg naaede mit Hotel, der traf jeg hos Portneren en Herre der skrev Brev til mig, en Mand der bragte mig "en Bouquet fra en Dame i Kjbenhavn", men han havde frst i denne Eftermiddag faaet Brevet og altsaa ikke fr nu, seent paa Aftenen, kunnet bringe Bouquetten, der vare deilige Tulipaner og Camelier, Stedmoderblomster og unge Syrener. Bouquetten var fra Dem, kjre Fru Melchior, hvor meget Hjertelag og deeltagende Tanke fornam jeg dog. Blomsterne staae duftende foran mig mens jeg skriver dette og maa skrive ihvor trt jeg fler mig. General Kaufmann og den unge Grev Knuth til Knuthenborg have ogsaa venligt erindret min Festdag og vret som Gratulanter; igaar drak vor Kronprinds en Skaal med mig for det nye Leveaar. Kronprinds Frederik er meget bemrket og det med Sympati af Pariserne. Jeg kom til Paris for tre Dage siden. Iforgaars lagde jeg mine Kort hos Kronprindsen og strax samme Aften fik jeg fra Grev Knuth, der reiser med ham, et Par venlige Ord, at Prindsen indbd mig, igaar at gjre en Tour med sig til Vddelbene i Vincennes, vi foer derud, tre Vogne med fire Heste for hver og Forridere, vi fli i susende Gallop gjennem Boulevarderne, Folk stode i Rkke og [overstreget: hilsede paa Prindsen] saae efter Prindsen; da vi saa kom til Vddelbene, ventede der en Staldmester fra Keiseren som frte Prindsen til den keiserlige Tribune issoleret fra alle de andre, der fik vi da ogsaa Plads og jeg "fattige Peer Eriksen" stod der med paa Hisde og saae ud over Vrimlen, der var een af de prindsessekldte Loretter der gav mig et Blik, som var jeg en gammel Guldfugl, vrd at fange. Stakkels Barn! Middagen tilbragte jeg hos Kronprindsen, der drak forud min Skaal for den Dag i Dag. Jeg gaar som fra Fest til Fest og dog lnges jeg denne Gang forunderligt efter Hjemmet. Jernbanen i Spanien er fuldendt men ikke aabnet, Ingen ved Tiden, denne vil bestemme min videre Reise, syd paa eller hjemad, indtil videre gaae alle Breve til vor Legation i Paris.

Hils Deres fortrffelige Mand, Deres Brn, Venner og Veninder i Familien, og glem heller ikke den kjre dygtige Block. Han er ubetinget den genialeste af alle vore Malere og saaledes omtaler jeg ham overalt jeg kommer og taler om vor Nutids "Dannevirke", Kunst og Videnskab, der skal vrne om vor Nationalitet. Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

[udskrift:] Til Fru Melchior fra

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad