Dato: 7. april 1866
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

530. Fra E. Collin.

Hauni 7 April 1866.

Jeg vil begynde med at copiere flgende idag ankomne Brev, som jeg aabnede, da jeg strax kan kjende Skoledrenge? og Seminarist-Breve:

Undertegnede agter om kort Tid paa eget Forlag at udgive et lille Antal Digte og beder Ds. Velb. om Tilladelse til at turde dedicere Bogen til Dem, som den jeg af Danmarks store Digtere skatter hiest.

Underdanigst

Niels Pedersen

Elev i Gjedved ved Horsens.

Skal jeg svare ham fra Dem, at De ikke har noget derimod, eller foretrkker De at ignorere Skrivelsen?

Igaar fik jeg Deres Brev. Det glder os, at Telegrammet har forniet Dem. Deres Brev derom circulerer idag.

Idag er det 8 Dage siden, at vi fik den srgelige Efterretning om at Ludvig David pludselig er dd i Rom. Det er en umaadelig Sorg, som opvkker almindelig Deeltagelse. Jeg erindrer ikke, om De kjendte ham niere. Han var en opvakt fremadstrbende ung Mand, Forldrenes Glde og Haab.

Jeg vender mig nu fra denne srgelige Erindring til Noget som vil glde Dem, hvorved jeg udtrykkelig maa bemrke, at Brevet, som vedlgges og er dateret d. 18de Marts frst idag er ankommet, altsaa har vret 3 Uger paa Veien fra Wien hertil. De vil deraf see, at De er udnvnt til Commandeur af den Mexicanske Guadeloupe?Orden. Jeg vil nu overlade til Dem, om De vil behandle Sagen fra Paris, i hvilket Tilflde De vel confererer med Greve L. Moltke, eller om den skal gaae igjennem mig.

I sidste Tilflde maa De altsaa tilbagesende mig Papirerne eller rettere: De underskriver Declarationen og sender denne fra Paris directe til Generalconsul Herzfeld i Wien med Anmodning om at han vil sende Insignierne og Diplomet directe til min Adresse (formodentlig gjennem den hervrende sterrigske Legation). Jeg skal da strax paa Deres Vegne indgive Ansgning om at De maa anlgge og bre Ordenen. Dernst vil De jo bedst gjennem Moltke faae at vide, hvorledes De passende yttrer Deres Tak til Keiseren, mulig ved en skriftlig Henvendelse til den mexikanske Gesandt i Paris. Vil De ikke benytte hans Hjelp til det forelbige Skridt, som jo helst maa gjres strax, kunde De jo skrive til Herzfeld omtrent som flger:

Ewr. Hochwohlgeboren

geehrtes Schreiben, datirt Wien am 18ten Mrz ist mir erst heute zugekommen. Derselbe ist, wie der Poststempel ausweist, erst am 1 April von Wien abgegangen und am 7ten in Kopenhagen angelangt.

Dieses musz ich ausdrcklich bemerken, damit die spte Beantwortung nicht einer Nachlssigkeit meinerseits zugeschrieben werden solle.

Ihr Brief hat mich freudig berrascht. Nichts war mir ferner als der Gedanke, dasz selbst in einem entfernten Welttheil mein Name einen so guten Klang habe und einer solchen Ehrenbezeigung wrdig gehalten werde.

In Betreff der Ueberlieferung der Insignien und des Diploms nehme ich Ihr gtiges Anerbieten an, und bitte Sie daher dieselben an meinen Freund und Bevollmchtigten in Kopenhagen Herrn Etatsrath E. Collin zu bersenden. Diese Adresse ist vollkommen gengend, er ist bekannt genug in Kopenhagen.

Sollten Sie irgend ein Bedenken dabei haben, werden die Sachen unzweifelhaft durch die Dnische Legation inWien an Herrn. Etatsrath Collin bermittelt werden knnen.

Die von mir unterschriebene Declaration unterlasse ich nicht hiemittelst zu bersenden. Ew. Hochwohlgeboren ergebenster

H. C. A. -------------------

Saa'ndash;nu maa det i Hast paa Posthuset.

Deres

E. Collin.

NB. Spanierne skal gaae i denne Maaned og sammen med Bournonville's nye Ballet: Pontemolle.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost