Dato: 30. april 1866
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

536. Fra Henriette Collin.

[30/4 1866]

Kjere Andersen.

Min bedste og interessanteste Nyhed tog Edvard da han fortalte Dem at Jonas har faaet sin Examen med Charakteren admissus.–Efter Alle Sagkyndiges Mening har han bestaaet den meget honorabelt og jeg som veed hvor hovedkulds Beslutningen kom og hvor kort Tid han havde til den egentlige Examens?Lsning, kan ikke andet end glde mig ved den Tanke at han altsaa dog, uagtet al sin Skeleteren, ikke har glemt at studere, men har benyttet sinTid bedre endvi trode. AlleProfessorene have vist ham Velvillie og gldet dem over det lykkelige Resultat af den projecterede Japans Reise'ndash;som (Gudskelov) ikke kom istand.–I Torsdags modtog Peter Mller sin Guld?Medaille for en naturhistorisk Afhandling, saa at de to unge Venner nu kunne dele Glden sammen.

Dette Brev modtager De altsaa i Lissabon, Maalet og Gjenstanden for saa mange Grublerier, Lngsler og Angster'ndash;Jeg blev glad over Deres Beslutning at gaa til Lands, Vandtouren stod som et Skremselsbillede for min ssyge Phantasie,–Landtouren kan have Ubehageligheder og Besvr, men Vandtouren Qvaler og Lidelser, nu lnges jeg meget efter Deres frste Brev derfra.

Fra Familien har jeg kun at sige at Alt er vel . . .

Jeg har idag endt min Lsning af en dramatisk Digtning af Henrik Ibsen, De har maaskee i Fdrelandet lst Clemens Petersens Anmeldelse af dette storartede Digtervrk som har grebet mig ganske overordentlig –Bogen hedder Brand som er Navnet paa en Prst der med en brndende Overbevisnings Kraft lever under Lovens hele Strnghed og glemmer derover Kjerligheden som Christendommens egentlige Kjerne; Oplsningen er ikke tilfredsstillende, men i det Hele taget er det et hist mrkeligt og storartet Vrk'ndash;

Om Theatret veed jeg intet at fortlle, jeg kommer der aldrig og de mange lave Lidenskaber der husserer bag Coulisserne og den megen Usandhed og Forrderi som har sit Spil mellem Personalet er sandelig ikke vrd at tnke paa, end sige sende til Lissabon hvor De nu lever midt i Sydens varme og rige Herlighed'ndash;Idag have vi hos os 3 Grader og Muffe og alslags Laadenskab er atter i Brug. Skoven staar og lnges efter at springe ud og vi andre Planter lnges efter dens Deilighed og Duft, men Varmen som skal stille alle di[s]se Lngsler, den kommer ikke.–Og nu Gud befalet kjere Andersen, lev vel og glad, det nsker oprigtigt Deres Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost