Dato: 16. maj 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Lissabon den 16de Mai

Det har vret som en Festreise, den hele Tour hjemme fra, gjennem Holland, Belgien og Frankrig; mine Arbeider eller i det Mindste mit navn ere mere kjendt end jeg havde troet, selv i Bordeaux, saa langt Syd paa,havde jeg en talrig Kreds af Venner. Herfra, det vil sige gjennem Spanien til Lissabon, havde Reisen en Del Besvrlighed. Til Madrid er Jernbane, men derfra til den portugisiske Grndse maa man endnu reise med Deligence eller Coureer; jeg valgte denne sidste Befordring som den hurtigste, men har dog maattet holde ud at kjre i to Dage og tre Ntter uafbrudt, fr jeg naaede Lissabon; jeg har fornummet at jeg har flere Krfter end jeg troede. De store, de Udstrkninger i Spanien, Reisen der i den stille, maaneklare nat, denne Ensomhed var ganske eiendommelig; strax ved fra Spanien at komme ind i Portugal, hvor de vildsomme Bjerge snke sig i frodige, grnne Hie med mange Lvtrer og hvidtede Huse, og ved her igjen at faae fat paa Jerbanen, fler man sig lige som igjen flyttet tilbage til Frankrig og den strre Forbindelse med Omverdenen. Jeg boer ikke i Lissabon selv, men en halv Mil udenfor Byen paa et hitliggende Landsted tt ved den store Vandledning; for tyve Aar siden huserede her en af de vrste Rvere, han kastede sine Offre ned i Afgrunden hit vra Vandledningen; da han domfldtes, spurgte man ham om han aldrig havde flt Samvittighedsnag, og han svarede nie, men tilfiede at kun een Gang, da han havde drbt en ung Kone og nu tog hendes lille Barn og kastede det i Veiret deroppe paa Aqvaducten, troede Barnet at han legede med det og derfor loe det, smilede til ham - denne Leen, dette Smil havde vret ham pinligt.

Nu er der fredeligt og godt, Portugiserne ere gode og elskvrdige, Natauren rundt om er en Blanding af Danmark og Syden, her ere grnne Marker med alle vore Blomster, her groer Kornet som hjemme hos os, men Gjrderne ere Aloer og Cactus, hen over Murene hnge store Hkker af Geranier med gldende Blomster. Slottet i Cintra lfter sig som en gammel Ridderborg hit op i Horizonten; der boer Kong Fernando. Igaar havde jeg den re inde i Lissabon at blive modtaget af ham, han var hist elskvrdig og naadig; selv frte han mig om i sin smukke tropiske Have, der prangeer med detmest pragtfulde Blomster og hie, kraftige Palmetrer. I Slottet var herlige Billeder og sjeldne Vaaben. Jeg vil nart faae at see hans Slot i Cintra, der skal have en magels vid Udsigt over Oceanet. Ogsaa i Setubal tilbringer jeg nogen Tid. Mit Ophold i Portugal afhnger af Varmen, hvor strk den bliver og hvorledes jeg kan climatiseres.

Jeg sender Dem til "Figaro" det frste lille Digt eller Eventyr, min Musa bringer mig, men jeg maa frst finde nogen Ro og Stadighed; den har jeg indtil nu ikke fundet.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Lissabon den 16de Mai

Hjertelig Tak for Deres Brev og at De saa trofast tnker paa mig; De er ofte i min Tanke, gid jeg var riig nok dertil, da indbd jeg Dem til at reise med mig, jeg troer at vi to ypperligt kunne komme ud af det sammen, men jeg er og bliver nu en fattig Poet, der dog modtager uendelig megen glde og Lykke i denne deilige Verden. Det har vret som en Festreise, den hele Tour hjemme fra, gjennem Holland, Belgien og Frankrig; mine Arbeider eller i det Mindste mit Navn ere mere kjendt end jeg havde troet, selv i Bordeaux, saa langt Syd paa, havde jeg en talrig Kreds af Venner; nab har sendt mig her til Lissabon Udklipning af Bladet "Gironde", jeg lgger dette her i Brevet at De kan see hvor velvillig man der ved min Afreise har omtalt mig. Herfra, det vil sige gjennem Spanien til Lissabon havde Reisen en Deel Besvrlighed. Til Madrid er Jernbane men derfra til den portugisiske Grndse maa man endnu reise med Deligence eller Coureer; jeg valgte denne sidste, som den hurtigste Befordring, men har dog maatte holde ud at kjre i to Dage og tre Ntter uafbrudt, fr jeg naaede Lissabon; jeg har fornummet at jeg har flere Krfter end jeg troede. De store de Udstrkninger i Spanien, Reisen der i den stille, maaneklare nat, denne Eensomhed var ganske eiendommelig / strax ved fra Spanien at komme ind i Portugal, hvor de vildsomme Bjerge snke sig i frodige grnne Hie med mange Lvtrer, hvidtede Huse, og ved her igjen at faae fat paa Jernbane, fler man sig [overstr: igjen] ligesom igjen flttet tilbage til Frankrige og den strre Forbindelse med Omverdenen. - Jeg boer ikke i Lissabon selv med en halv Mil udenfor Byen paa et hitliggende Landsted tt ved denne store Vandledning; for tyve Aar siden huserede her en af de vrste Rvere, han kastede sine Offre ned i Afgrunden, hit fra Vandledningen; da han domfldtes, spurgte man ham om han aldrig havde flt Samvittigheds Nag, og han svarede nei, men tilfiede at kun een Gang, da han havde drbt en ung Kone og nu tog hendes lille Barn og kastede dette i Veiret deroppe paa Aqvaducten, troede Barnet at han legede med det og derfor loe det, smilede til ham - denne Leen, dette Smil [havde rettet til:] har vret ham pinligt. Nu er der fredeligt og godt, Portugiserne ere gode og elskvrdige, jeg er i et velsignet lykkelig Hjem, hos vor danske Konsul Georg O Neill, der i sin Barndom, med en ldre Broder Joz / var i Huset hos Admiral Wulffs, de gik i Nielsens Latinskole, tale begge dansk Snnerne her i Huset to elskvrdige unge Mennesker tale ligeledes dansk og Svensk, jeg har det ganske udmrket, Naturen rundt om er en Blanding af Danmark og Syden, her ere grnne Marker med alle vore Blomster, her groer Kornet som hjemme hos os, men Gjrderne ere Aloer og Cacter; hen over Murene hnge store Hkker af Geranier med gldende Blomster. Slottet i Cintra lfter sig som en gammel Ridderborg hit op i Horizonten; der boer Kong Fernando: igaar havde jeg den re inde i Lissabon at blive modtaget af ham, han var hist elskvrdig og naadig; selv frte han mig om i sin smukke tropiske Have, der pranger med de mest praktfulde Blomster og hie kraftige Palmetrer. I Slottet var herlige Billeder og sjeldne Vaaben. Jeg vil snart faae at see hans Slot i Cintra, der skal have en magels viid Udsigt over Oceanet. I Cintra boer jeg hos Joz ONeill, og glder mig dertil at trffe sammen med Lytton Bulvers Sn, Lytton, der for et Par Aar siden var i Kjbenhavn ved den engelsek Legation; ogsaa i Setubal tilbringer jeg nogen Tid hos en tredje Broder af ONeill. Mit / Ophold i Portugal afhnger af Varmen, hvor strk den bliver og hvorledes jeg her kan climatiseres. I "Journal do Comerci 8de Mai" viiste man mig at man i Byen vidste om mit Besg, her stod: Hospede illustro: esta am Lisboa e sr. H. C. Andersen, destincto poete e romancista dinamarques cujas obras estdo traduzidas am todas os linguas de norte e ja tanchem em frances, o illustra Poeta anda viajando!

Dette mit lille Brev har neppe Noget af Interesse for Offentlighed, men skulde De dog opdage Noget da veed jeg at De vil benytte det med Tact og Hensyn. Jeg sender Dem til Deres Figaro det frste lille Digt eller Eventyr, min Musa bringer mig, men jeg maa frst finde nogen Ro og Stadighed; den har jeg indtil nu ikke fundet. Gid at De maa have Gavn og Glde af "Figaro", hvorfor har De givet Bladet de Navn? Skrev jeg et Blad, jeg vilde kalde det: "godt Humeur!" det er Noget Enhver fler Trang at holde paa. Eckhardt har engang bragt Dem Brev fra mig, vil De nu give ham et lille Brev igjen. Min Adresse veed De er: a Monsieur Msr: Georg ONeill chevalier, concule du Danemarc a Lisbonne. Hils Henriques, Carstensen, Hedt, Frken Lange, og Alle som jeg nsker med Velvillie erindrer

Deres hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 90, 19-22)