H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Theodor Reitzel m.fl. 1. juni 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 1. juni 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel, Carl Reitzel
Sprog: dansk.

Lissabon den 1ste Juni 1866.

Kjære Ven!

De har endnu ikke hørt fra mig og dog er De saa tidt i min Tanke, De er jo mine aandelige Børns Pleiefader; i Dag maa De have et Brev fra mig med saa varmt et Haandtryk som dette kan lægges ind i en Skrivelse, dernæst Hilsener til hele Familien og Omgivelsen i Huset; der er nu særligt vor fortræffelige Hr Møller, han har nok allerede saa smaat begyndt med at læse Korrectur paa de nye Oplag?

Min hele Reise, har næsten været en Festreise; mine Skrifter synes endnu mere udbredte og kjendte end jeg turde tro; rundt om har jeg fundet Venner der kappedes om at gjøre mig Opholdet behageligt. Jeg var nær groet fast i Holland, og jeg har følt mig ganske hjemlig baade i Belgien og Frankerige, hjemlig, som aldrig før. I Paris opsøgte jeg naturligviis strax Frøhlich der viiste mig flere nydelige Udkast til de Tegninger han giver Deres nye Udgave af "Eventyr og Historier". Disse skulle jo udkomme hefteviis, og i den Orden som tidligere, hvor imidlertid et eller andet Eventyr allerede er illustreret af Pedersen og derfor optaget i de to Bind der bærer hans Navn, maa det Eventyr naturligviis udelades i det nye Hefte, men derved faae vi Leilighed til at give efterhaanden - de flere Smaastykker som endnu findes spredte i Blade og Folkecalendere. - Ved Juletid kommer jo nu første Hefte med Frøhlichs Billeder, der maa vi udelade "Flaskehalsen", da dette Eventyr alt findes mellem de der høre til Pedersens Samling; men vi kunne da istedet optage, f Ex: "Sommergjækken", der staaer i en af Lose-Delbancos Folkecalendere, eller ønsker De heller et mindre, f E: "Thepotten", det fylder kun eet Blad, og da give vi "Sommergjækken" Plads i andet Hefte, der er forholdsviis tyndt i Arkantal og altsaa behøver et større Eventyr; men begge nysnævnte maa snarest sendes til Frøhlich for at han betids kan levere sine Tegninger. - I Paris, tænker jeg vil snart komme, i god fransk Oversættelse - , et Par af mine Skrifter, den bekjendte Boghandler Hetzel talte til mig derom.

Over Bordeaux og Madrid gik nu Reisen, men herfra blev den meget besværlig, da Jernbanen endnu ikke er fuldført. I to Dage og tre nætter foer jeg uafbrudt afsted; jeg havde sandelig ikke troet at jeg saaledes kunde holde ud; være paa Farten hele 60 Timer. I den maaneklare Nat jog jeg fremad over Stok og Steen; hvilken Eensomhed! hvilket storartet Øde! faae Mennesker saae jeg, langt er her mellem Byerne; Mad og Drikke maatte jeg føre med mig, det gik afsted, altid afsted. Ved Badajos hvor man kommer ind i Portugal bliver Scenen livligere; Markerne staae frodige med Korn og store Træer, Huse og Byer skinne pyntelige hvide mellem alt det Grønne. Søndagmorgen den 6 Mai kom jeg til Lissabon og tog strax ud paa Landet til min Ven Georg O'Neill, hvis Landsted ligger høit og smukt med den deiligste Udsigt baade til Tajo og til Cintra. Det danske Flag vaier i Haven, det danske Sprog tales inde i Huset, her er saa hjemligt og godt. Jevnlig seer jeg danske Skippere, her ere ikke faae.

Den Dag det franske Dampskib kom fra Bordeaux og man ventede at jeg var ombord, havde de danske Skibe alle heist Danebrogsflag til Hilsen, det rørte mig, det var den deiligste Hylding. Jeg er allerede indført i flere af de første Familier og har gjort Bekjendtskab med et Par af de betydeligste Digtere, saaledes med Castilho, der nok er den meest læste og kjendte; han har været blind fra sit 6 Aar og er gift med en dansktalende Dame, Datter af den engang i Helsingør værende portugisiske Konsul Vidal; ved hendes Hjælp har Castilho oversat paa portugisisk: Digte af Baggesen, Øehlenschlæger og Boye; "Kirkeklokken i Farum" har særligt vundet Bifald.

Det vilde glæde mig meget om jeg fik et fornøieligt Brev fra Dem; min Adresse er: Monsieur, Msr: Georg O'Neill, Chevalier, Consule du Danemarc a Lisbonne. -

Næste Uge tilbringer jeg i Setubal, men vender saa igjen tilbage her, i den stærkeste Varme maaskee at blive i Cintra.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 35-36)