Dato: 17. juli 1866
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

546. Fra Henriette og E. Collin.

Kjere Andersen

Jeg kunde fristes til at begynde mit Brev dennegang ligesom sidst, at jeg ikke veed hvad jeg fra min henrivende skjnne Afkrog skal skrive til Dem hvis Tilvrelse har en saa forskellig Characteer fra vores.–Vi ere Alle raske, og nyde hver paa sin Maade Livet i Hellebk'ndash;Edvard, Theodor og Jonas tilbringe det meste af Dage[n] ude ved et Kildeanlg, som De vist af Omtale kjender og som nu formelig spiller en Rolle herude, Vandet begynder at gre Vidundere og en dv Skomagersvend som forleden drak deraf, fik strax sin Hrelse!!!–Jeg tnker den kommer til at hedde St Edvards Kilde.–Her vrimler nu af Kjbenhavnere, mere end jeg nsker, men det var jo Synd om ikke saamange som mulig kom til at nyde den fortryllende Natur herude.–Louise Lind har i 8te Dage vret vor Gjst, Gotlieb har ogsaa besgt os i flere Dage, og vi have altid vor Gjsteseng belagt.–

Hos Juliane har vret en Frken Hallager, Photographinde, som har leiet Striglers Attelier paa Hjrnet af stergade og Kongens Nytorv, hun vilde gjerne have610 Professor Andersen som Leier til 2 smukke Vrelser paa 3die Sal, og flytter formodentlig ind i August.–Jeg har svaret at De ikke binder Dem til Noget fr De kommer hjem og selv kan vlge . . .

Om Politik, veed jeg ikke mere end De og vel neppe saa meget, for hver;

Seier paa Preusernes Side, sukker hele Danmark dybt, og hvordan skal det gaae os naar Preusen skal beherske Europa'ndash;men det skeer vel heller ikke og Frankrigs Keiser hedder vel ikke Napoleon for Intet.–

Dagmars Forlovelse med no 2, er gaaet ganske ubemrket hen, Man har jo lnge vntet det; Jeg har hverken hrt ondt eller godt om ham, og det anseer jeg for gode Tegn, var der noget ondt at sige, var det nok kommet frem.–

Og hermed Lev vel og Gud befalet kjere Andersen'ndash;Saasnart De har lagt en Plan for Deres Hjemreise saa faae vi den vel tilskrevet.

Hellebek 17de Juli

Deres

Jette Collin.

Den lille tiloversblevne Plads skal indeholde min Hilsen, kjre Andersen. Jeg befinder mig inderligt vel i Hellebk, fjernt fra den larmende Verden og isr fra Aviser; jeg lser ikke meer de politiske Efterretninger, Alt gaaer imod mit Haab og mit nske; Overmodet og Lgnen har jo Held med sig overalt, Nemesis er forsvundet fra Skuepladsen. Jeg antager, at ogsaa De nyder Deres idylliske Ro. Literatur, Theater og Kunst sove nu aldeles her hjemme; den mellemste, som er forladt af Kranold, skal efter Sigende nu ophjelpes af Etatsraad Linde, som efter lang forgjeves Sgen er blevet fundet. Vor Herre har hidtil befriet os for Cholera, som baade er Nord og Syd for os. Den frygter jeg meer end Krig. Juliette Price har nu efter Ansgning faaet sin Afsked. Bournonville skriver Kunstner-Biographier til det nye Ussingske biographiske Lexicon. Jeg studerer, corrigerer og supplerer Molbechs Ordbog. Nu et hjerteligt Lev vel

18/7 66.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost