Dato: 22. august 1866
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

551. Fra E. Collin.

Dersom jeg ikke havde medflgende Brev fra Frken Clara Heinke, (hendes Navn som Absenderin stod uden paa den forseglede Convolut) havde jeg neppe skrevet idag, da jeg intet har at melde, undtagen den aldeles prosaiske Efterretning, at vi have det ved det Gamle. Vi ere endnu paa Hellebk undtagen Theodor, som er taget ind til sit Theater. Jeg arbeder paa min Kilde, som frst og fremmest indbringer mig Sundhed, god Appetit og Nattesvn og dernst et sentimentalt Digt i et Brev fra Pseudonymen Therese Werner; men jeg har tillige opnaaet en Contusion ved at en Steen vltede over min ene Fod, saa at jeg gaaer og hinker. En meget vrre Ulykke er hndet en anden stakkels Mand, den gamle Toldcontroleur Etatsraad Kjerulf (Broder til afdde Overprsident), som i Lrdags blev overkjrt af en Sporvogn og knust, saa han dde 1/2 Time efter.

Linde er endnu interimistisk constitueret Theaterchef; man taler om, at han skal aflses af Schwartzkopf; jeg venter med det Frste at see Tjenesten sat til Licitation. Literaturens Mark er aldeles de, men derfor kan den jo gjerne gjemme Frkorn, som senere spire; dette har De jo ogsaa hentydet til i Deres lille Digt. Med vor Politik staaer det endnu paa det samme uvisse Standpunkt m. H. til Slesvig, om Afstemning eller ikke. Keiser Napoleons Ubegribelighed i Forholdet til Preussen er Dagens mne....

Naa'ndash;jeg haaber, at dette Brev nu trffer Dem i god Behold efter veloverstaaet Reise over en Deel af Verdenshavet; det er dog morsomt ogsaa at have gjort dette med.

Jette og Brnene hilse.

Deres

E. Collin.

Jeg har idag atter betalt 500 fr. for Dem.

Kbhvn 22 August 1866.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost