Dato: 24. august 1866
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

553. Fra E. og Henriette Collin.

24 August. Hellebk. 1866.

Iovergaars expederede jeg fra Sparekassen til Dem et lille Brev med Indlg fra Frul: Heincke, da jeg kom hjem i Tvergaden, fandt jeg Deres sidste Brev, som er begyndt i Lissabon og endt i Bordeaux. Jeg skriver derfor paany for at nske Dem til Lykke til den overstaaede Sreise.–Efter Deres Brev at dmme (da De ikke omtaler det) har De neppe faaet mit sidste Brev til Lissabon, i hvilket ogsaa Jonas havde skrevet. Ogsaa i Deres sidste Brev til mig bemrker De udtrykkelig, at jeg ikke maa lade Brevet trykke, noget der aldrig kunde falde mig ind; men jeg maa deraf slutte, at det er med Deres Samtykke, at der stundom staae Breve fra eller Efterretninger om Dem i Bladene, og saa har jeg gjort Vedkommende Uret.–

Angaaende Leilighed en hos Frken Hall ager paa Kongens Nytorv afgjre vi altsaa intet, da De selv frst vil see den; men den kan jo ungtelig vre leiet bort inden den Tid.–Kommer De snart? Herom vente vi snarest at hre fra Dem. Farten staaer jo nu aaben overalt, og De agter formodenlig at flyve gjennem Tydskland uden at komme i Berring med gamle Bekjendte. Hvilket Virvar i den korte Tid af Deres Fravrelse'ndash; Hannover, et heelt Kongerige'ndash;revet overende og incorporeret! Og saa Napoleons seneste Frem? og Tilbagetrden! Hvad skal Enden blive paa dette? Indtil videre maa vi her hjemme vre glade ved at vre forskaanede for saavel Krig som Cholera.

Vi sees vel altsaa snart!

Deres E. Collin.

Det forekommer mig naturstridigt at lade et Brev flyve afsted til Dem kjere Andersen, uden ogsaa at have min Smule Paategning'ndash;De er altsaa atter vendt tilbage til den civilliserede Verden, (hvortil jeg mellen os sagt ikke kan henregne Spanien og Portugal) og vi kunne snart begynde at tnke paa den Dag De kommer til Hellebek og drikker af Collins underfulde Kilde–Saa er den Sommer tilbagelagt og vi tage atter fat paa den mrke lange Vinter, der har saa mange Glder for den Glade og Rige, saamegen Nd for Fattige og Mrke og Kulde for os Alle.–Jeg glder mig til Alt hvad De har at fortlle os og til at hjelpe Dem til at indrette Dem et hyggeligt og godt Vinterhjem

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost