H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Edvard Collin m.fl. til H.C. Andersen 24. august 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 24. august 1866
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

553. Fra E. og Henriette Collin.

24 August. Hellebæk. 1866.

Iovergaars expederede jeg fra Sparekassen til Dem et lille Brev med Indlæg fra Fräul: Heincke, da jeg kom hjem i Tvergaden, fandt jeg Deres sidste Brev, som er begyndt i Lissabon og endt i Bordeaux. Jeg skriver derfor paany for at ønske Dem til Lykke til den overstaaede Søreise.–Efter Deres Brev at dømme (da De ikke omtaler det) har De neppe faaet mit sidste Brev til Lissabon, i hvilket ogsaa Jonas havde skrevet. Ogsaa i Deres sidste Brev til mig bemærker De udtrykkelig, at jeg ikke maa lade Brevet trykke, noget der aldrig kunde falde mig ind; men jeg maa deraf slutte, at det er med Deres Samtykke, at der stundom staae Breve fra eller Efterretninger om Dem i Bladene, og saa har jeg gjort Vedkommende Uret.–

Angaaende Leilighed en hos Frøken Hall ager paa Kongens Nytorv afgjøre vi altsaa intet, da De selv først vil see den; men den kan jo unægtelig være leiet bort inden den Tid.–Kommer De snart? Herom vente vi snarest at høre fra Dem. Farten staaer jo nu aaben overalt, og De agter formodenlig at flyve gjennem Tydskland uden at komme i Berøring med gamle Bekjendte. Hvilket Virvar i den korte Tid af Deres Fraværelse'ndash; Hannover, et heelt Kongerige'ndash;revet overende og incorporeret! Og saa Napoleons seneste Frem? og Tilbagetræden! Hvad skal Enden blive paa dette? Indtil videre maa vi her hjemme være glade ved at være forskaanede for saavel Krig som Cholera.

Vi sees vel altsaa snart!

Deres E. Collin.

Det forekommer mig naturstridigt at lade et Brev flyve afsted til Dem kjere Andersen, uden ogsaa at have min Smule Paategning'ndash;De er altsaa atter vendt tilbage til den civilliserede Verden, (hvortil jeg mellen os sagt ikke kan henregne Spanien og Portugal) og vi kunne snart begynde at tænke paa den Dag De kommer til Hellebek og drikker af »Collins underfulde Kilde«–Saa er den Sommer tilbagelagt og vi tage atter fat paa den mørke lange Vinter, der har saa mange Glæder for den Glade og Rige, saamegen Nød for Fattige og Mørke og Kulde for os Alle.–Jeg glæder mig til Alt hvad De har at fortælle os og til at hjelpe Dem til at indrette Dem et hyggeligt og godt Vinterhjem

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost