Dato: 10. september 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrnderiet den 10 Sept 1866

Kjre Fru Scavenius!

I Lissabon fik jeg Deres Naades seneste og saa kjre Brev, der lovede, at naar jeg skrev snart skulde jeg uopholdelig faae Brev igjen, jeg skrev, om jeg husker ret, samme Dag, men indtil Dato har jeg forgjves ventet paa at faae en Skrivelse fra Deres Naade. Den 14 August forldo jeg Lissabo; gik med det store franske Dampskib Navaarro der kom fra Rio. Det frste Dgn havde vi hi S, jeg va rnoget lidende, men nd dog det magelse storartede Skue af Oceanet, hvor Blgerne / vltede og lyste med phosporisk Glands; det var som om Fartiet gled hen over et Ildhav. De to efterflgende Dag fik vi deiligt Veir saa at Reisen, i disse, over den "franske S" var en Fornielses Fart paa det velindrettede Farti, der var som et stort svmmende Hotel. I Bordeaux fik jeg den meest hjertelige og rrende Modtagelse; her blev jeg 12 Dage, men jeg saa hjemad over Blois og Paris, Cln og Hamborg; lagde Veien gjennem Hertugdmmerne til Fyen, hvor man i Odense vilde gjre en Fest for mig; jeg blev ikke og / det var min Plan at tage Post i Korser og overraske Deres Naade og Frken Luzia med mit Besg paa Basns; men af Frken Carstenskjold som jeg traf paa den fyenske Jernbane, erfarede jeg at netop paa den Tid jeg maatte indtrffe var Deres Naade og Frken Luzia i Kjbenhavn for at feire Dronningens Fdselsdag. Jeg gik da i Fredagsaftes til Sor for at see Fru Ingemann, men erfarede paa Banegaarden at hun lige med Toget forud var kommet fra en ien-Operation i Kjbenhavn; det vilde altsaa vre Uret at komme til hende og jeg havde intet bedre Valg end / at blive paa Landeveien da Vertshuset i Sor skal vre aldeles slet; jeg blev altsaa paa Landeveien, det vil sige, overnattede i Hotel Sor! Ved Banegaarden, gik nste Morgen til Roskilde, besgte der Hartmanns og kom "Sndag" til Kjbenhavn, hvor Grosserer Melchior med Frue afhentede mig til Deres Landsted hvor jeg bliver en 10 a 14 Dage, men i disse haaber jeg ganske sikkert, at hre om Deres Naade vil see mig en lignende lang Tid paa Basns thi da slyver jeg derud; meget lnges jeg efter at tale med Dem og at lyknske Frken Luzia,; hendes Brudgom fik allerede mit Hjerte under Kugleregnen paa Dyppelbanker. Brev til mig adresseres til Etatsraad E. Collin, Dronningens Tvergade No 19 i Kjbenhavn. Deres hengivne

taknemlige H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus