Dato: 14. september 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Rolighed ved Kjbenhavn den 14 Sept 1866.

Kjre Fru Grevinde!

Med Tankerne er jeg paa det hjemlige smukke Holsteinborg, hos Deres Naade, Hr Greven og hele Brnekredsen; at jeg allerede er i Danmark, og det i nogle Dage, har De vist seet af Aviserne. Jeg blev paa Banegaarden modtaget af Groserer Melchiors der frte mig strax til deres smukke Lyststed Rolighed, ved Kalkbrnderiet, jeg maatte ikke tage ind i et Hotel og her hvor jeg nu er, har jeg det velsignet. Det var imidlertid min Reiseplan at overraske Fru Scavenius med et Besg og da fra Basns at flyve over til Holsteinborg for at hilse paa Dem og Deres, men allerede i Fyen fik jeg at vide at Fru Scavenius var taget til Byen for at feire Dronningens Fdselsdag117 og man antog det samme var Tilfldet med Deres Naade; jeg opgav da hvad jeg havde gldet mig til, blev en Dagstid hos Componisten Hartmann i Roeskilde118 og fli saa til hvor jeg nu er. Jeg bliver vistnok en 10 a 12 Dage endnu; men tnker da at gaae lidt lngere fra Byen, flyve nogle Dage ud til Basns eller Holsteinborg; igaar skrev jeg til Fru Scavenius, i Dag flyver dette lille Brev til Deres Naade og nu haaber jeg snarest, fra Een af Dem, at vide om Nogen er hjemme, og om man, et Par Dage, har, Plads til mig, ellers sees vi, om Gud vil, ved Juletid. Jeg havde den Glde de sidste 8 Dage jeg var i Cintra119, den deiligste Plet paa Jorden, at vre sammen med Deres Sster. Vi spiiste begge, en Middag, hos Grev Almeida, der boer i Hertugen af Pombals gamle mauriske Bygning120. Jeg er ganske opfyldt af det deilige portugisiske Land og kan godt forstaae at Deres Sster har Lyst til at nedstte ,sig der, kjbe sig et Huus i Cintra, isr naar Snnen vil fortstte sine Studier i sin Faders Fdreland. Universitets Byen Coimbra er dertil et romantisk deiligt Sted og der er vist et livligt Studenterliv. Bring Hr Greven min hjertelige Hilsen, ligesaa alle Brnene. Siig til Elisabeth at jeg haaber hun viser sig med rde Slifer! Glder Deres Naade mig med Brev adresseer det da til Hr Groserer Melchior, Hibroplads No 21 i Kjbenhavn,

Deres Naades hengivne, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus