Dato: 15. september 1866
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d: 15 Sept. 1866

Kjre Professor Andersen!

Ihvorvel jeg har vret saa uartig ikke at skrive til Dem medens De var i Portugal, hvorfra De dog flere Gange baade ad privat og offentlig Vei gldede alle Deres Venner i Danmark med lyse Billeder og hjertelige Hilsner, saa har min Tanke dog stadig fulgt Dem og da jeg hrte at De alt var i Fyen, saa laa det mig ret paa Sinde at vide hvornaar De kom til Kjbenhavn og hvilket Hjem der frst vilde blive gldet med Deres Besg! Det var derfor dobbe[l]t yndigt nu at hre at De har det velsignet paa Rolighed og De maa vre forvisset om at det var en stor Glde Deres Brev bragte os i Aftes.& At De tnkte paa os paa den Maade er magels yndigt af Dem kjre Professor! min elskede Mand bliver jo ofte ved forskjellige Forretninger kaldt fra Hjemmet, men jeg veed ikke Andet end at jeg har Lov til at blive rolig i vort velsignede Hjem dette Efteraar, og jo fr De kommer, jo lngere De vil slaa Dem til Ro hos os, des kjrere maa De tro at det er os! Jeg flte sidste Vinter at De Gud ske Lov var tilfreds her og det er en Glde, en Velsignelse for mit Hjem som jeg aldrig, aldrig glemmer, men foruden Dem ogsaa takker Vor Herre for. Det er saa velsignet at have Venner og at blive erindret af dem. Hvad De skriver om det skjnne Portugal beroliger mig en Deel over min kjre ldste Ssters Bestemmelse: at vilde bo og bygge der saa langt fra Danmark! Jeg skal sige Dem fra Holstein, Bedstemoder Brnene og Enhver fra hvem De vil modtage en Hilsen at Alt glder sig til at see Dem igjen, De kjre Mand der jo er een af Vor Herres Kjledgger og der saa yndigt lader Andre see og gldes ved Alt det Store og Udmrkede hvormed De er begavet!

Jeg har jevnlig i denne Tid seet Fru Scavenius; hun er meget glad og meget talende! hun skriver naturligviis selv om sine Planer! men at De nu og senere og altid er hjerteligst velkommen

paa Holsteinborg, hvor Deres Bestemmelse om hvilken Dag m.m. De vil afhentes imdesees med stor Lngsel herom forsikkrer Dem

Deres taknemlig hengivne

Mimi Holstein

Tekst fra: H.C. Andersens Hus