Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 26. september 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Rolighed. Fredag Middag den 26 Sept: 1866. Kjre, fortrffelige Fru Grevinde! I dette ieblik modtog jeg Deres Brev og jeg stter mig strax til Skrivebordet for at afsende min Tak! Det vil naturligviis vre mig meget behageligt at kjre fra Banegaarden til Holsteinborg i Selskab med Frken Bartholin; mit Reiseti bestaaer kun af en ikke stor Kuffert, som jeg tnker kan staae foran, saa jeg altid veed at jeg har den; samme tager vist ikke megen Plads op. Jeg gaaer altsaa fra Kjbenhavn paa Lverdag den 2gde, med Toget som tager herfra Klokken 12 Middag og indtrffer i Sor 31/2. Melchiors, hos hvem jeg nu har tilbragt paa tredie Uge, ere magelse opmrksomme og gode mod mig, de ville overtale mig til at blive her endnu et Par Uger, men i hvor udmrket jeg har det, nu lnges jeg efter at see de kjre velsignede Venner, om jeg tr tillade mig at bruge dette Ord, jeg har paa Holsteinborg og Basns. Er Hr Greven kun hjemme om Sndagen, da beder jeg om at turde udstrkke Opholdet saaledes at jeg netop faaer to Sndage paa Holsteinborg, kommer Lverdag den 29 og reiser Mandag den 8de Nov123:

Min hjerteligste rbdigste Hilsen. Gid at nu det smukke Solskin maa beholdes i det Frie, som jeg veed det altid er inden Dre. Deres Naades taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus