H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Edvard Collin 30. september 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 30. september 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

556. Til E. Collin.

Holsteinborg ved Skjelskjør den 30 Sept 1866.

Kjære Ven!

Dette Brev kommer først afsted imorgen tidlig, det er i Morgenstunden at Posten gaaer herfra. Jeg forlod da igaar Melchiors, hvor jeg har nydt stor Gjæstfrihed og utrolig Opmærksomhed. Den sidste Middag, som desværre ikke Jonas tog Deel i, var særdeles livlig; jeg havde faaet Lov at indbyde Rasmus Nielsen; hans Bekjendtskab havde Melchiors stor Lyst til at gjøre, han, med hans Frue bleve indbudte og Nielsen var høist underholdende og livlig, ogsaa Redacteur Bille med Frue var der; min Skaal blev udbragt af Melchior og Rasmus Nielsen gav et livligt, for mig smigrende Bilag. Block, der kom noget syg, blev rask og livlig, det var en smuk Middag og Aften. Igaar Formiddags fulgte Fru Melchior mig til Banegaarden og halvfire naaede jeg, om Eftermiddagen, Sorø, hvor en lukket Vogn fra Holsteinborg, ventede paa mig med Blomster og Druer, jeg foer strax afsted, derimod maatte Toget vente, i det et Tog med Gruus og Materiale var kommet ud af Skinnerne og standste, for enTid, Godstoget. Lidt efter 6 havde jeg kjørt de fire Miil og kom til Middagsbordet som ventede mig. To Danebrogs Vimpler vaiede ved Huusdøren, Greven, hans gamle Moder og Børnene toge mod mig, Grevinden var desværre syg, havde Feber og maatte derfor lægge sig tilsengs, i Dag har Lægen været her, han siger at hun en 8 Dage maa blive tilsengs, Greven tager i Forretninger ind til Byen Onsdag morgen; jeg har derfor bestemt at jeg allerede Tirsdag (den 2den Oct :) tager over til Basnæs og da senere, naar jeg reiser tilbage til Kjøbenhavn, kommer herover til Holsteinborg en 8 Dages Tid, det vil sige, dersom Grevinden, som vi haabe, bliver saa vel til den Tid. Dersom altsaa Breve indtræffe til mig, gaae de strax til »Basnæs ved Skjelskjør«. Veiret er i Dag deiligt, som ogsaa glæder mig for Drevsens der i Dag ere paa Christinelund. Min Dagligstue støder op til Kirken her paa Holsteinborg; medens jeg skriver dette lyder Orgelet ind til mig. Jeg har nyligt, gjennem den halv aabne Dør, hørt Prædiken af Fenger. I Dag er her stor Confirmation. Ude er der en Sol og Farvepragt Bladene ere grønne, gule og røde. Skovene ovre paa Øerne synes at svømme paa Vandet. Frugttræernes Grene bøie sig under den modne Frugt; Pragtblomster jeg kjender fra Lissabon, hilse paa mig og selv i min Stue har jeg det deiligste Blomsterbord med duftende Roser og det fine hængende Venushaar. Hils Deres Kone, Jonas, Louise, Theodor og Thybergs

Hjerteligst H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost