Dato: 30. september 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjr den 30 September 1866.

Kjre Hr Grosserer Melchior!

Det gaaer kun daarligt med Skrivningen naar jeg i den vil udtale hvor levende jeg fler Deres varme Deeltagelse for mig, Deres Venskab; lige fra den frste Tid vi mdtes, har De og Deres Kone vret saa inderlig gode mod mig, og denne Godhed er voxet med Dagene; jeg glemmer aldrig Afreisens Dag, vor korte Samtale i Hotellet og nu efter Hjemkomsten forundte De mig en Plads i Deres hyggelige velsignede Hjem, det er som en smuk Drm naar jeg tnker tilbage der paa. Hvad kan jeg give igjen? Intet! ikke engang ret udtale hvor taknemlig jeg er Dem og Deres Kone; dog De ville begge forstaae mig! jeg var ganske veemodig igaar ved Skilsmissen, der dog slet ikke er at skilles; jeg er nu paa det smukke Holsteinborg, Reisen hertil gik afsted i deiligt Veir; ved Sor hvor jeg forlod Toget blev dette imidlertid sinket, i det et Arbeidstog, der mdte, var kommet ud af Skinnerne; jeg var allerede lidt efter Kl 6 om Aftenen paa Holsteinborg, hvor Middagsbordet ventede mig; jeg har igjen mine to smaae Stuer op til Kirken, hvorfra, medens jeg skriver dette, Orgelet klinger ind til mig. Veiret er vedvarende deiligt! jeg har allerede spadseret i Dag i Haven langs med Stranden og seet paa de praktfulde Farver i Lvet, seet over til de skovrige er der synes at svmme paa Vandet. Grevinde Holstein er desvrre syg; hun laae allerede iaftes da jeg kom, og i Dag siger Lgen at en otte Dage maa hun vist holde Sengen. Da nu Greven skal ind til Byen paa Onsdag, saa tager jeg paa Tirsdag over til Basns og ender da mit Landbesg, med at komme her tilbage til Holsteinborg, naar Grevinden, om en 8 a 10 Dage, er oppe. Skulde derfor Breve til mig indtrffe, maa de da strax sendes til Basns ved Skjelskr. Bring Deres Frue og alle Brnene min varmeste Hilsen; om et Par Dage vil Deres Kone faae Brev fra mig naar jeg er i Ro paa Basns. Hils den kjre Fru Bille, ligesom ogsaa Block, der ligeledes vil faae Brev fra mig. I Tankerne er jeg hos Dem paa "Rolighed", i Tankerne lgger jeg min Bouquet paa Bordet og afbetaler min Gjld til lille Dorthea, jeg skylder hende to Historier, der ikke blev fortalte og som hun havde Lfte paa, nu voxe de to med Renter til fire Historier, naar vi, om Gud vil, igjen mdes.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad