Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 3. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 3 October 1866.

Kjre Fru Melchior!

Det synes mig allerede en lang Tid siden at jeg var i Deres lykkelige Hjem, hvor jeg tilvisse havde det magels godt! Alt er der ved det gode Gamle, Solen skinner ind i Stuerne, Deres Datter er vendt hjem fra Engeland, har Meget at meddele, som "hver der gjr en Reise", synger Claudius i "Wanspeckerbothen". Jeg er endnu paa Holsteinborg; da jeg kom her var Grevinden blevet syg, og ligger endnu, jeg har slet ikke seet hende; Greven maatte igaar morges tage til Kjbenhavn og kommer frst hjem Fredag; man troede derfor at det maatte blive mig for eensomt her paa Gaarden i den Tid og jeg maatte derfor tage den Bestemmelse at melde mig, allerede som i Tirsdags hos Fru Scavenius, men hun ventede mig frst om Lverdagen og havde belavet sig paa at vre et Par Dage hos sin Slgt lnger ude i Landet; den ene Reiseplan krydsede nu den anden, men lod sig let ordne idet jeg bestemte at blive Ugen her hvor jeg er; jeg har desuden om mig Brnene, den gamle Grevinde og hele den smukke Natur. Haven staaer i en Blomsterprakt, Sen er blank og blaa, det er umuligt at kjede sig; jeg faaer ogsaa en Deel bestilt og har begyndt at samle de spredte Optegnelser fra Reisen, saaledes at jeg senere kan beaande disse til Meddelelse. P Fredag-Aften kjrer jeg over til Basns, hvor jeg ret i Mag kan lse og skrive, jeg bliver der en 14 Dage, og har da lovet, i Haab om at Grevinde Holstein er rask, igjen at komme tilbage til Holsteinborg og herfra begynde Hjemrejsen, der saaledes nppe bliver fr efter den 20 October, men i den Mellemtid, er jeg forvisset om, ja, jeg beder endogsaa om ikke lnge, at erholde et Brev fra "Rolighed". - Igaar fik jeg, i Krydsbaand, sendt fra Amsterdam, en vercificeret Oversttelse af mit Eventyr "Den grimme lling"; Gjengivelsen var af Hollands meest erkjendte Digter Ten-Kate og den lille Bog dediceret mig, indledet ved et lille Vers jeg engang improviserede til den store Digter. De maa endelig, kjre Fru Melchior, hilse den elskvrdige Fru Bille fra mig, ligesom min kjre Block, ham skriver jeg bestemt til; meget lnges jeg efter at see hans Niels Ebbesen heel levende gjort; siig Block at jeg kommer som Nisse i Natten og river Tjet af Geert dersom Bloch giver ham noget paa, dog det er sandt, gjr han det, vil det vel blive saa virkende, at jeg ogsaa synes godt derom! - Det var kjedeligt at jeg ikke vandt i Lotteriet, ellers havde jeg ogsaa hestilt et Billed hos ham, men den store Trkning, frst i Januar, kan maaskee gjre det godt igjen.

I denne Morgen har jeg alt endt en Vandring langs Stranden, erne med deres Skove ligger som om de svmmede paa Vandet, de mange hvide vilde Svaner derude ligge saa stille. Her er en Masse Blomster i Haven som jeg alle kjender fra Portugal. Gartneren er srdeles flink og er en Sn af Hansen paa Nrrebro. Da jeg nu taler om Blomster, maa jeg saa vedblive og sende Hilsener til Deres egne Blomster, der begynde med Johanne og ender med Thea. De mange andre Venner Hilsener!. De og Deres Mand hele mit Hjertes Tak for mange gode, sollyse Dage!

Hjerteligst

H. C. Andersen.

E.S. Breve til mig sendes til Basns vedSkjelskjr

Tekst fra: Niels Oxenvad