Dato: 9. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basns den 9 October 1866.

Kjre Fru Grevinde!

I dette ieblik fik jeg Deres Brev124; hvor er det velsignet og elskeligt, Deres milde varme Hjerte taler heelt ud af det; jeg kysser taknemlig Deres Haand for Deres venlige Sind imod mig; jeg er dertil glad ved Brevet, det vidner at De har det bedre; jeg vovede ikke at sprge om Deres Befindende fr endnu efter nogle Dage, og haabede at hre det Bedste naar paa Lverdag Hr Greven kom her125. Jeg glder mig usigeligt til igjen at komme til Holsteinborg og haaber at sidst i nste Uge vil Deres Naade vre oppe og i bedste Velgaaende, saa lnge har jeg ogsaa lovet at blive paa Basns. Deres Svigermoder er jo der da endnu? Siig hende at det har rrt og gldet mig at hun, i sin fromme Opfattelse af Verden, seer paa mig med milde ine; hun var saare elskvrdig, ligefrem og hjertelig mod mig, nu vi vare sammen. Hvor er hun ungdommelig og hjertegod! hils den sde lille Elisabeth og min egen kjre Christoph; Foden gjr aldeles ikke ondt, og hans kjrlige, deeltagende Blik, da han havde traadt, var en heel Lgedom. Bodil var sd og elskelig, en god Representant for det holsteinborgske Huus. Deres Naade vil bringe Hr Greven min dybtflte Tak for hans Venskab og Godhed for mig, bringe min Hilsen til Brnene, til Frken Schmidt og Hr Richter126, samt tilgive mig at dette Brev saaledes er ihast lagt paa Papiret, men jeg vilde gjerne at Ridekngten endnu iaften maatte bringe min Tak og Hilsen.

Deres Naades taknemlig hengivne rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus