Dato: 10. oktober 1866
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

560. Fra Henriette Collin.

10de Octb: 66.

Kjere Andersen

Dersom De havde seet mig i mine Bestrbelser for at finde en Seng efter mit Hoved og Deres Person, havde De vret endnu mere overbevist om min Fortrffelighed, eller rettere sagt om min Lyst til at De skal have det godt og sove sdeligt, end De nu er'ndash;Sagen er at man i Norden aldeles ikke forstaae hvad en Seng vil sige og allermindst vide at give den sin rette Strrelse.–Jeg tror nu at have faaet den saa stor som nogen i Danmark men om den er stor nok til den store Andersen, det ville vi faae at see'ndash;Jeg skal en af Dagene med Fru Melchior op i Deres Vrelser, hun har Lyst til at see dem.–

De har forlangt et godt humeurs Brev med Nyheder'ndash;kjere Andersen hvor kan De vre saa ubillig og stille saadanne Fordringer.–Godt humeur har jeg mellem os sagt ikke og Nyheder veed jeg ingen af'ndash;havde jeg det frste kunde jeg dermed lave det Sidste'ndash;men De nsker sagtens i Sandfrdige Nyheder'ndash;og disse ere i Reglen gamle inden de naae ind i min Afkrog.

Min stakkels Broder som nu i nsten I Aar har vret fri for sin ulykkelige Sygdom, har atter havt et Anfald, saa nu er det Haab tilintetgjort, Han er ivrigt ret flink og resignert som altid under det svre Kors der er lagt paa ham'ndash;Jeg glder mig meget til Portnerens Sn og det forekommer mig uhyre lnge siden jeg lste noget af Andersen'ndash;De mener vel at jeg burde lse det Gamle, men dertil er jeg for forvnt'ndash;I Familien er Alt uforandret, dog har de i Rosenvnget den Sorg at Valdemars Kone Pauline, er kommet syg herned og har det temlig daarligt.–

Om Dagmar fortlles og skrives saa meget, men da De er Hofluften langt nrmere end jeg, saa veed De sagtens meget mere end jeg. Alt stemmer deri at hun er sd og ligefrem og da hun til Festforestillingen i Theatret, efter frst at have modtaget Russernes begeistrede Hilsen, nikkede op til de danske Matroser som havde faaet Plad[s] i Galleriet, blev man frst rigtig henrykt over hende...

God Nat kjere Andersen'ndash;Jonas bringer mig i dette ieblik en underlig Gjenstand som Indlg i Brevet'ndash;en Snegl'ndash;det ligner ham!

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost