Dato: 10. oktober 1866
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

561. Fra E. Collin.

Af Convoluter har jeg udtaget ikke mindre end 5 tykke portugisiske Photographi?Portraiter, som De vel kan afsee indtil De rykker ind og lgger Dem i Deres egen Seng. De vil nok komme til at holde saameget af den, at De ikke meer reiser udenlands; thi ingensteds er Dunene saa blde etc. See nu har Theatret da faaet en Bestyrelse som har vasket sig. Igaar var jeg til Bryllup og hrte mange Taler; jeg kan endnu ikke komme mig rigtig derefter. De seer vel af Aviserne, at Edgar roder sig ind i literaire Feider; det skulde han efter min Mening lade vre. Jeg lider nu overhovedet ikke dette Wattske Feuilleton-Skribentvsen; men jeg er maaskee noget gammeldags heri, som jeg upaatvivlelig er i Musiken, hvor jeg mindre og mindre kan flge med den herskende Smag. Vi have idag Brev fra den grnlandske Slgt som frst naaede Grnland efter c. 2 1/2 Maaneds Reise; det maa vre lumsk kjedeligt.

Nu vil jeg gaae lidt ned til Hartmanns. Farvel.

Deres

10/10 66.

E. C.

Deres nye Frken skal faae sine Penge i rette Tid af mig, naar hun krver dem; dette skal jeg lade hende vide.

11/10

Nu fik jeg Deres Brev; der forefindes hos os: 3 Natskke. 1 Hatske. 1 Frakke. Vademecum fra Amsterdam, deri Breve o. desl. 2 Faner, som nok have siddet paa en Kage. 1 Gru an H. C. Andersen paa Noder. Nepveu. holl. Overs. af Gadelygten m. m. do. Bertha Coppier. do. Studie en

Uitspanning II Deelen. Hollandsk Psalmebog. Eene

Familie-Legende. Deres Levnet paa Hollandsk. Les Catholiques et les libertes. En Pennevisker. Kneppelhout: Geschriften 9de D. De Jeugd. van beroemde Mannen. De Muschjes en Bloedzuiger. Heije Aschepoester. Winde-Kelken af Hasebrook. het boek Job. Fra Australien af Bob. Longfellow Tales og Pakken fra Lieut. Christiansen. Der findes ingen Stvler og altsaa ere de ikke komne.

Efterskrift

Boghandler Schnberg erindrer godt, at De har vret hos ham i sidste Vinter, men kan nu ikke sige, om Bidraget var for en forlben Tid. Han lader Berg vide, at han kan tale med ham derom, naar B. snart kommer til Byen, samt at Pengene – hvad enten det er 3 el. 6 Rd.–strax kunne faaes hos mig. De behver derfor ikke at bekymre Dem om at skrive til B.

11/10 66

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost