Dato: 10. oktober 1866
Fra: Carl Bloch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 10 October 1866

Min kjre Ven!

De to Gange jeg har faaet Brev fra dig, kommer der frisk Luftning over mig, Kunsten og Kunstens Opgave her paa Jorden staaer saa levende og skjn for mig, thi underlig nok ere begge dine kjre Breve komne netop i Dage, hvor jeg intet bestilte og hvor jeg var kjed af det jeg havde gjort, det er en styg Tid naar man gaaer omkring og er kjed af det, Menneskene og Gaderne seer saa kjedelige og trtte ud, fordi man selv er det.-- -Jeg har ikke malet paa Niels Ebbesen men arbeider paa de to andre Billder som jeg frst vil have fra Haanden

Skulde det virkelig vre sandt, hvad Du skriver til mig, at jeg er en af Dannevirkes Skandsegravere, Gud give det var saa; men jeg er bange for Dommeren. &Tiden' den er streng, den kjender ikke Kunsteren personlig og kan godt lide ham som Andre jeg nu ikke vil nvne. -- Jeg glder mig til at hre Udbyttet fra de eensomme Dage paa Basns hvergang noget godt kommer frem i Danmark har jeg samme Fornemelse som en Samler der faaet et deilig Tilvxt i sin Samling, han nyder den, beundrer den, stiller den op, og Fremmede skal komme og misunde ham hans herlige Skatte.

Tak nu, kjre elskede Ven for dit Brev til mig, men vi siger ikke Du til hverandre, uden vi ere alene, som nu

Din altid hengivne Ven

Carl Bloch.


Til

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm