H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Therese Henriques, f. Abrahamson 12. oktober 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 12. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 12 October 1866.

Kjære Fru Henriques!

De er flyttet til Byen og har det endnu mere nydeligt end før! det vides allerede herude i det sydvestlige Sjælland. Jeg længes meget efter at samles med Dem og Deres, ret at udtale og fortælle Om saa mange Ting der ligger imellem Januar og October; den hele lange Reise! - Det var et saa kort Blik ude paa Landstedet! jeg havde det ellers ganske fortræffeligt hos Deres Svoger og Svigerinde; de vare utrættelige i deres Velvillie og Opmærksomhed imod mig; jeg havde det som en Prinds og hvad der var det deiligste, jeg havde dertil Fornemmelse af at jeg var en velkommen Gjæst. Ogsaa den kjære Block fik jeg der at see; han har en stor Stjerne hos mig, men han er da ogsaa selv en Stjerne af første Størrelse. Jeg reiste fra Kjøbenhavn til Holsteinborg, Alt var ogsaa der velsignet og godt, Solen skinnede, Haven stod i en Pragt med Blomster, de vilde Svaner laae. ude paa Vandet; Orgelet fra Kirken klang ind i min Dagligstue, jeg skilles nemlig kun ved en Dør derude fra Kapellet. Milde Øine saae paa mig; jeg er igrunden et heldigt stillet Menneske! Nu har jeg allerede været et Par Dage paa Basnæs, imorgen have vi stor Jagt; her komme henved 30 Gjæster; hele Huset, hvert lille Kammer bliver optaget. Løverdag otte Dage gaaer jeg igjen til Holsteinborg og da i Ugens [Løb] til Kjøbenhavn, hvor jeg rimeligviis indtræffer Torsdag eller Fredag 25de. Søndag den 27de vil jeg jo være velkommen til Middag hos Dem? da skal jeg vise Dem fra Deres Balcon hvor H. C. Andersen boer i Gjenhohuset. Dersom De en Dag hædrer ham med et Besøg vil De ogsaa see, hvor endnu yndigere, Hr og Fru Henriques boe i deres nye Leilighed. Vi have nu Theatret midt imellem os, nu maa vi dog være istand til at tvinge gode Stykker ud af det, navnlig gode Operaer; ere vi enige derom? Hils den elskværdige Juliette Price og hendes Søstre; De seer dem vel? Er det ikke underligt at Scharff, uagtet jeg strax besøgte ham efter min Hjemkomst, slet ikke i de tre Uger jeg var paa "Rolighed", kom ud at besøge mig, det var dog kun en Vandring eller en 8st Tour med Spoer-Vogn! jeg er hange at han i sine Sympatier er noget flaggrende! - Brev tør jeg vel ikke vente fra Dem, men skulde et saadant blive til, da er Landeveien det har at gaae "over Skjelskjør til Basnæs". De maa endelig paa det hjerteligste hilse Deres Mand, Børnene, Jomfruen og alle fælles Veninder. - Jeg besøger paa Hjemfarten den gamle Fru Ingemann, der har ladet sig operere og faaet sit Syn igjen, ogsaa den gamle Fru Læssøe, som er op i de 80, har forsøgt en Operation og seer; jeg besøgte hende hos Lægen Hansen; hun havde i 18 Aar ikke seet mig og hendes Ansigt straalede af Glæde i det hun igjen kunde betragte mine Træk: "uforandret!" raabte hun; "jeg kan see Dem! hvor det er deiligt at kunne see!" - Jeg lider ellers af Tandpine! den stærke Varme i Portugal og den kolde Luft her hjemme vil ikke ret jevne sig for mig. Gjerne fløi jeg snart igjen Syd paa, men det tør jeg jo ikke tænke, mindre sige! Deres hjerteligt

hengivne, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 144-47)