Dato: 12. november 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 12 Oct: 1866.

Kjre Fru Ingemann!

Fra jeg kom hjem til nu har jeg vret i stor Travlhed med selv at afskrive mine nye Eventyr og Historier for at de kunde komme i Trykkeriet, nu ere de der og om en tre Uger haaber jeg at kunne sende Dem, kjre Fru Ingemann, et Exemplar; frst nu faaer De derfor Brev fra mig! min hjerteligste Tak for de deilige Timer, De forundte mig, ogsaa til Sophie, der med saa varmt Hjerte lever for Dem og Deres Velvren, sender jeg Hilsen. Jeg nsten nsker at De kunde see min nye Leilighed, jeg boer paa Hjrnet af lille Kongensgade og Kongens Nytorv. Vinduerne vender ud til Torvet; Jeg har Morgensol og den ene af mine Stuer er temmelig stor, pyntet med mange Billeder, Tpper paa Gulv og for Dr. Flere af mine Veninder have sendt mig Blomster saa at alle Vinduer ere som Blomsterbede. Jeg havde forleden illumineret, ligesom de Andre her paa Torvet. Jeg bliver gjerne hjemme, da Hjemmet er hyggeligt. Maleren Block arbeider med stor Kjrlighed paa sit Billede Niels Ebbesen som drber Grev Han besger mig jevnlig og jeg ham igjen, han synes ligesaa elskvrdigt et Menneske, som han er en stor Kunstner. Jerichau er i Rom, hans Frue derimod er her i Byen og havde igaar Costumebal for Brn, jeg var der et jeblik. Hun bad mig hilse Dem, naar jeg skrev. Af Paludan-Mller udkommer en Bog til Julen, Bergs giver os en Roman. Forleden skulde han have begyndt sin Reise til Rom, men Dagen forud fik han ienbetndelse og ligger nu ude hos Hansen i Bredgaden. L. Frlich i Paris arbeider paa Illustrationer til mine Eventyr og Historier, som ikke ere illustrede af Pedersen.

Nu haaber jeg at Professor Harder er saa vel at han gaaer ud, hils ham. Rossing ligger nok til Sengs har man fortalt mig. De vil hilse Wilsters og Kammerherre Hoppes, ligesaa Sibonis, om De seer Nogen af disse. Christine Jensen er vel nu i sin lille Huuskreds, jeg kan tnke at hun fra den har skrevet Dem til og ret er glad endnu for det lille Solskinsveir i hendes Liv, vistnok Besget var i Ingemanns Huus. Gid jeg maa hre at det gaaer stadigt godt med Synet.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus