Dato: 23. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 23 Okt: 1866.

Kjre Fru Scavenius!

Frst, endnu engang, min hjertelige Tak for de deilige Dage de forundte mig paa det velsignede basns,dernst srdeles Hilsener til Frken Luzia for de smukke Blomster hun sendte mig i Sndagsmorges, men endelig min Beklagelse over at jeg ikke fik Dem, hende og Komtesserne Moltke at see; jeg var saa forvisset der om og var ved Slutningen af Kirketjenesten gaaet over til Grevinden, der ogsaa sad og ventede dem med det dkkede Frokostbord. Hun blev ganske kjed af det, da hun hrte at den gode gamle Grevinde, af Forsynlighed for hendes Befindende var Skyld i at Deres Naade var taget bort; ja jeg blev det ikke mindre. Vi have senere flere Gange talt sammen om Deres Naade og om Mueligheden at faae Dem herover; jeg har lovet at blive Torsdag over, kommer frst Fredag=Formiddag til Fru Ingemann og da Lverdagaften eller Sndag-Morgen til Byen, lnger kan jeg ikke udstte det. Fru Scavenius skriver i Dag til Deres Naade veed jeg; dette mit lille Brev flger med og et heelt varmt Hjertes Taksigelser. Beed Frken Luzia bringe mig i venlig Eringdring hos sin Forlovede og at hilse hele Familien paa Borreby. Jeg har nu endt Historien om Portnerens Sn og slutter vist i Dag et nyt Eventyr om delstenen i Skruptudsens Hoved. I Sndags var Professor Listow her fra Herlufsholm, jeg sendte med ham en Hilsen til den kjre Otto. Lev nu hjertelig vel! om vi ikke sees, vil Deres Naade, naar jeg er kommet lidt til Ro inde i Byen, hre fra mig. Bring min rbdige Hilsen til Komtesserne Moltke. Frken Brandes er nok nu reist fra Basns, ellers mange Hilsener. Hjerteligst og rbdigst H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus