H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Dorothea Melchior 24. oktober 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 24. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjør

24 October 1866.

Kjære Fru Melchior!

Lille Thea har vel faaet mit Riimbrev? Brev De selv skulde tidligere have hørt fra mig, men jeg har i den sidste Tid været saa særdeles oplagt til Digtning at al Brevskrivning er skudt tilside. Jeg har bragt paa Papiret næsten hele min Reise til Portugal, dernæst sluttet "Portnerens Søn", ligeledes "Moster" og endelig skrevet et helt nyt Eventyr: "Skruptudsen", er det ikke Virksomhed? Imidlertid maa jeg dog i Dag sende Dem et Par Ord, ikke for at faae Brev igjen, det tør jeg ikke vente, jeg er nu ogsaa paa Farten, men kun for at sige Dem Alle et hjerteligt god Dag! - jeg reiser Fredag-Morgen fra Holsteinborg til Sorø for der at see og tale med den kjære gamle Fru Ingemann, som nu har erholdt sit Syn igjen; Søndag, om Gud vil, haaber jeg at naae Kjøbenhavn og snart er jeg da i Deres hyggelige Stue; ikke sandt, jeg spiser der jo imorgen otte Dage, Torsdag? Nu er her allerede saare koldt paa Landet, jeg formoder, at De er flyttet til Byen; jeg har Ild i Kakkelovnen, og i Kjøbenhavn ligger en Favn Brænde og venter mig. De har været saa elskværdig at see paa min lille Leilighed, skriver Fru Collin; der er god Udsigt, og det er altid godt, at have gode Udsigter. Hun skriver at jeg kommer til at boe "standsmæssig". Tredie Sal; De seer, hvor høit hun sætter mig. Fru Collin har ellers været mageløs god ved al sin Omhu her for mig. De kan troe hun er en Perle! men det er De selv da ogsaa, veed De det ikke, saa spørg Deres Mand! Ham hilser De paa det hjerteligste fra mig, og ligesaa alle Børnene og de mange Venner og Veninder, mellem hvilke jeg fremhæver Billes og Carl Bloch. Jeg vilde ønske at De kunde see mine to Stuer her paa Holsteinborg, see de mange Blomster ved mit Skrivebord, see de elskværdige Mennesker, der ere saa mageløst gode mod mig. Grevinden er ogsaa en Perle; jeg er nærved at troe, at Perlerne groe i Danmark og saa har jeg da ret i at synge, som jeg har sjunget:

"Jeg troer der er skjønnest i Danmark!" -

Seer De Deres Broder Martin Henriques eller hans Frue, da hils dem meget; jeg tænker at naae ind med Morgentoget og da er jeg der til Middag, betids, men det er ikke ganske vist. - Men nu mældes allerede at Postbudet venter, det har næsten halvanden Miil at ride og maa være i Skjelskjør til rette Tid, altsaa Lev vel!

Deres taknemlig hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad