H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Theodor Reitzel 25. oktober 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 25. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 25 October 1866.

Kjære Ven!

Viis mig den Tjeneste at sende i mit Navn til Lorenz Fröhlich et Exemplar af "I Sverrig", Boghandler Hetzel vil maaskee besørge en god fransk Oversættelse. Det er mig om at gjøre at Fröhlich snarest faaer Bogen, men at jeg og ikke han betaler hvad det koster at sende ham den? Den maa ikke gaae som Brev, men som Pakke eller under Krydsbaand, dog dertil er den vel for tung. Besørg det paa det Bedste, men snarest. For at dette lille Brev ikke skal være kun Plageri, vil jeg tilføie en Ting jeg troer De bliver tilfreds med. Jeg har været særdeles flittig her ude paa Landet, Reise Indtrykkene ere bragt paa Papiret, men maa endnu sunde sig og kunne ikke komme ud til Julen, derimod bringer jeg Dem maaskee, (rimeligviis til den 5te November og det er jo tidsnok), et Hefte "nye Eventyr og Historier"; mellem os, de ligge i Skuffen; det største er født i Portugal, de andre Smaa her hjemme; vi tales nu ved; jeg kommer til Byen paa Søndag den 28de October. Hils Deres Frue, Moder og Broder.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

E. S. Imorgen er jeg i Sorø hos Fru Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 46-47)