Dato: 27. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Sor den 27 October 1866.

Kjre Fru Grevinde!

Endnu engang min hjerteligste Tak for de smukke Dage De og Hr Greven forundte mig; jeg havde det saa deiligt, jeg flte mig selv at vre et Grevebarn. Det var mig, isandhed, en ikke ringe Glde at den gamle Grevinde fik ine for mine Eventyr, jeg vidste nok, tilgiv min Bevidsthed, at naar hun frst fik det, da havde hun Hjerte nok for dem. Jeg fandt Fru Ingemann saa glad og oplivet over at kunne see og altsaa ogsaa at kunne lse. Hun bad mig takke Deres Naade for Krandsen, og sagde ganske beskeden: ja mig kan den ikke vre til, den er til Ingemann! og hans Bste fik da Krandsen. Lille Elisabeth er vel igjen oppe og rask! hils hende og Christian Christoph, det kjre lille Menneske. Bodil var hist elskvrdig og rar, gid at jeg her i Brevet kunde lgge en heel Bouquet ind til hende. I friske livsglade Tanker forlod jeg Holsteinborg, pludselig i Vognen fik jeg Samvittighed. Det var ikke klart i min Erindring, om den lille Pakke Vask, som Tjeneren Dagen fr min Afreise bragte mig fra Vaskerkonen blev betalt; jeg haaber det, men er i Uvished; tr jeg ligefrem plage Deres Naade, vil De give mig sikker Efterretning om jeg har betalt eller ikke, og da hvor stor Regningen var. Jeg beder saa srdeles derom og De bliver jo ikke vred?

Hils Frken Schmidt og Hr Richter, send en Hilsen til den stakkels Frken Borup. Min Bopls Nummer i Kjbenhavn veed jeg ikke; tr jeg derfor bede om at Brev til mig sendes til Hr Etatsraad E. Collin Dronningens Tvergade No 19.

Deres Naades taknemlige, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus