Dato: 5. juni 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 5 Juni 1838.

Tak for det lille Epistel jeg fik igaar; det havde en saa poetisk Duft at det gjorte mig godt, som et smukt lille Digt. Igaar var jeg hos Kongen for at takke ham, han har tilstaaet mig aarligt det samme som Hertz og Hjen have, nemlig 200 Species. Nu har jeg dog et lille Brdtr i min Digterhave, behver ikke at synge for hver Mands Dr for at faae en Brd-Krumme! jeg er ret taknemlig og glad i Hjertet og veed at De og Deres Kone deler mit Held med mig! Tak fordi De tilskyndede mig til dette dristige Forsg. I Forreign Rewiev staaer en lang critisk Anmldelse af Deres Valdemar den Store, Waldemar Seier, Masanniello og Procne; dersom De ikke har det Skrift i Sore skulde De nu see at faae Fingre derpaa. Franks Novelle Creolerinden er udkommen, men det er slemt hvor mange, ikke blot Sprogfeil, men aldeles Menings forvildende Ord og Stninger han har deri. Jeg saae den i Foreningen hvor den saae ud, som et slet Correctur-Ark. Vi have vundet en ypperlig Sangerinde i Jomf: Lichtenstein; ikke et Ord i Bladene er for meget sagt om hende, hun er smuk, spiller og synger. Sommerforestillingerne begyndte med et Stykke Maria, som var plat og kjedeligt. I nste Uge gaaer min Bearbeidelse af Raimunds "Der Verschwender". De franske Skuespillere komme her sidst i Juli; en tydsk Troup i nste Uge. Den 1ste Juli tager jeg til Nyse og Fyen, paa Tilbagetouren kommer jeg nogle Dage til Sor, hvor jeg veed jeg har sande Venner!

med inderlig Hengivenhed og Venskab H.C. Andersen.

E.S. Gld mig snart med et lille Brev, hvoraf jeg erfarer hvorledes De da befinder Dem. "Helveds Ild". Hvad er det? Det maa jo vre grueligt!!! -

[Udskrift:] ST. Hr Professor B. S. Ingemann i Sor. frit.

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (218)

Kjbenhavn den 5 Juni 1838.

Tak for det lille Epistel jeg fik igaar; det havde en saa poetisk Duft at det gjorte mig godt, som et smukt lille Digt. Igaar var jeg hos Kongen for at takke ham, han har tilstaaet mig aarligt det samme som Hertz og Hyen have, nemlig 200 Species. Nu har jeg dog et lille Brdtr i min Digterhave, behver ikke at synge for hver Mands Dr for at faae en Brd-Krumme! jeg er ret taknemlig og glad i Hjertet og veed at De og Deres Kone deler mit Held med mig! Tak fordi De tilskyndede mig til dette dristige Forsg. I Forreign Rewiew staaer en lang critisk Anmldelse af Deres Valdemar den Store, Waldemar Seier, Masanniello og Procne; dersom De ikke har det Skrift i Sore [overstr: og veed derom] skulde De nu see at faae Fingre derpaa. Franks Novelle Creolerinden er udkommen, men det / er slemt hvor mange, ikke blot Sprogfeil, men aldeles Menings forvildende Ord og Stninger han har deri. Jeg saae den i Foreningen hvor den saae ud, som et [slemt rettet til:] slet Correctur-Ark. Vi have vundet en ypperlig Sangerinde i Jomf: Lichtenstein; ikke et Ord i Bladene er for meget sagt om hende, hun er smuk, spiller og synger. Sommerforestillingerne begyndte med et Stykke Maria, som var plat og kjedeligt. I nste Uge gaaer min Bearbeidelse af Raimunds "Der Verschwender". De franske Skuespillere komme her sidst i Juli; en tydsk Troup i nste Uge. Den 1ste Juli tager jeg til Nyse og Fyen, paa Tilbagetouren kommer jeg nogle Dage til Sor, hvor jeg veed jeg har sande Venner!

med inderlig Hengivenhed og Venskab H.C. Andersen. /

E.S.

Gld mig snart med et lille Brev, hvoraf jeg erfarer hvorledes De da befinder Dem. "Helveds Ild". Hvad er det? Det maa jo vre grueligt!!! - /

[Udskrift:] ST. Hr Professor B. S. Ingemann i Sor.

frit.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 144-47)