Dato: 12. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 12 December 1866.

Kjre Fru Scavenius!

Det er mig som en lille Evighed siden Deres Naade gldede mig med Brev; nu kommer Julen og jeg vil haabe Alt er godt og vel paa Basns og at jeg samles med Dem og Deres Brn: Julen og Basns smlter i de senere Aar saaledes sammen for mig at det er mig eet Billed. Fra Holsteinborg har jeg ogsaa faaet en venlig Indbydelse og tnker saaledes efter Julen at lgge Hjemveien hen over dette Sted. Jeg tillader mig at komme til Basns Dagen fr Juleaften. Det er lidt kjedeligt med den tidlige Afgang fra Kjbenhavn, man maa op Kl 5, for nu at omgaae dette har jeg tnkt at gaae med Middagstoget og da overnatte i Sor; jeg gaaer da Sndag=Morgen den 23 fra Sor for i Slagelse at trffe sammen med Deligensen til Skjelskjr og maa da indtrffe betids ved Frokosttid. Vil Deres Naade da forunde mig et Hjem i 8 Dage, jeg taget da til Nytaarsaften til Holsteinborg og derfra hjem den 2den eller 3die Januar, det er min Juleplan. Men vr saa hjertensgod at glde mig forud med et Par Ord, eller formaa Frken Luzia dertil, saa at jeg faaer samme senest Mandag den 17, thi jeg maa skrive Fru Ingemann forud om mit korte Besg hos hende. Jeg glder mig nu ogsaa til at Deres Naade kommer ind til Byen og det er heel egoistisk Glde, jeg haaber at De vil see min lille ny Leilighed. Der er en god Trappe og det er paa et godt Strg. Jeg har det ganske smukt, mange Billeder, Statuetter, Tpper og Nips gjr min Dagligstue srdeles hyggelig. Blomster savner jeg ikke i Vinduerne og disse selv ere hver kun to store Glas; hele Kongens Nytorv med sit Liv og sin Frdsel ligger for mig. Jeg har faaet mange Besg, isr af Damer og man finder at nu har jeg det rigtig hyggeligt. Jeg tnker imidlertid dog paa at flyve ud til Sommeren, ja lidt ud af Landet, maaske til Paris naar Udstillingen aabnes. Otto kommer vel hjem i hele Julen? I dette ieblik blev jeg afbrudt i min Brev Skrivning, Kammerherreinde Neergaards Tjener traadte ind og mldte mig den kjre Frues Dd! Jeg havde begyndt at haabe paa, at hun dog ikke dennegang gik fra os; det er dog nu skeet, igaar Morges. Hun var en sand christen Sjl, et trofast varmt dansk Hjerte, hvor var hun mild og god mod mig! Deres Naade vil forstaae at det i dette ieblik heelt fylder mig. Derfor Lev vel! Gud lade mig beholde lnge mine andre trofaste, kjre Venner. Hils Frken Luzia og hendes Brudgom. Deres naades taknemlige H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus