Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 12. december 1866
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d: 12 Dec. 66.

Bedste Herr Professor!

Gode, dle Menneskers Kjrlighed og Velvillie er dog en af Livets vrdifuldeste Bouketter, og derfor gldede mig "gjemt er ikke glemt" saameget, fordi De ikke vilde have skrevet saaledes, hvis De ikke holdt lidt af mig! Noget jeg slet ikke fortjener, men som ligefuldt gjr mig saa lykkelig. Deres hjertelige Hilsen havde min Holstein bragt mig, men ikke talt om Bogen for at jeg ganske skulde nyde Overraskelsens Glde; og det gjorde jeg til Gavns! baade Store og Smaa deelte min Glde. Lille Else der i denne Tid er endnu lidt mere end almindelig zahrt og derfor pleies og skaanes med Morgenro, er siden Bodild har faaet sit eget lille Jomfrubuur i Gavlen min Nabo og jeg hrer hende (Else) hver Morgen ved Hjelp af Lydmethoden stave sig igjennem "Portnerens Sn" fra Kjlderen op til frste Sal, med Pegefinger som Conducteur.

Fru Scavenius besgte os i Sndags med Grevinde Lilly141. Jeg spurgte hende: "naar tr vi vente vores kjre Professor?" men fik kun et meget ubestemt Svar. Derfor vil jeg kun sige Dem hvorledes mine Planer ere. Paa Torsdag iovermorgen om Gud vil at det maa skee vilde jeg gjerne til Byen med Bodild og kan frst komme hjem igjen kort fr Juul d. 20de eller 21de. Samtidig begynder min Mands Ferie, der varer til Hellig Tre Konger og efter den Dag agter hele Familien at tage Vinterophold i Kjbenhavn. Vi vente ingen andre Gjster denne Juul, end det kjre Besg De har talt om, da Ulrik Adolff i den Tid ret skulde forberedes til sin Confirmation af Pastor Fenger; ja endog Gouvernante og Lrer have bedet om Permission efter Jule Aften. Vi vente altsaa med Glde Deres Besg men da Tiden ved disse for mig ndvendige Bestemmelser er blevet noget beskaaren, saa passer det Dem maaskee ikke saaledes, og derfor beder jeg Dem kun om det Venskabs Beviis, at De uforbeholdent bestemmer det saaledes som det convenerer Dem bedst. Ikke sandt herpaa tr vi stole .... Naar vi snart sees maa jeg fortlle Dem om Frken Borups sidste Dage og hendes Hilsen og Tak til Dem! Alt Kjrligt og Trofast fra mit hele Huus til den elskede Digter-Ven ved

Deres taknemmelig hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus