Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 25. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr

den 25de December 1866.

Kjre Fru Melchior!

Vi ere midt inde i Julen, Aaret er ved at drage bort, jeg maa, netop i det jeg er kommet herud paa Landet, skynde mig med at stte Tanker og Hilsener paa Papiret! Tak for det gamle Aar, det har vret mig rigt og uforglemmeligt, jeg er i det flyvet igjennem Landene og har dertil i Hjemmet vundet og fundet saa megen Deeltagelse, og det er srligt Dem, kjre Fru Melchior og Deres Mand jeg fler mig saa taknemlig for. De have isandhed vret trofaste, utrttelige Venner. Mon det nye Aar vil lyse ligesaa varmt for mig i Livs-Afvexling og Venners Deeltagelse? jeg stoler paa de Trofaste! Reisen herud trttede mig noget, jeg sov ikke Sndag Nat, da jeg frygtede for at forsove mig, jeg var allerede paakldt Klokken halv 5 og da saa Vognen kom Klokken 6 og jeg vel sad i den og foer afsted, opdagede jeg at Pigen ikke havde bragt min Reisetaske med ned, jeg maatte igjen tilbage og med de store Pelsstvler paa, rave op af den mrke Trappe, dog kom jeg ikke for seent paa Banegaarden, og allerede 9 1/4 var Toget i Slagelse, men her gik det saa langsommeligt med Post-Ordningen at vi bleve her nsten 1 1/2 Time og brugte derpaa henved tre Timer til at naae Skjelskjr. Vognen fra Basns modtog mig her og Kudsken fortalte at han Dagen forud havde vret i Slagelse for at hente mig, da man ventede at jeg kom med Middagstoget og ikke vilde at jeg skulde tage Extrapost og endnu mindre at jeg skulde overnatte der paa Posthuset. Iaftes havde vi Juletr, frst for Godsets fattige Brn, dernst for os selv; jeg fik en elegant Fodpose, som jeg dog ikke har brug for, da jeg nu eier de varme Pels-Stvler, De og Deres Mand i fjor forundte mig. Jeg fik dernst af Frken Luzie hendes Portrt, en Photographie i en smuk Fliels Ramme; desuden en lille Buste af Schiller. Paa Fredag er her stort Bal, den 2 Januar ere vi Alle indbudte til Bal paa Gaun, men jeg tager ikke med, det er mig for lang og kold en Tour, jeg bliver hjemme eller tager til Holsteinborg et Par Dage. Min Adresse, dersom De glder mig med Brev, er imidlertid helst: "Basns ved Skjelskjr". Hils Deres Mand og Brn, ligesaa Frken Melchior og den kjre Fru Henriques. Bloch fik jeg ikke at see fr Afreisen, han havde lovet at komme til mig om Sndagen, men blev forhindret. Hr. og Fru Lund, med andre Venner, Hilsen i Julen og nsket om et godt og gldeligt Nytaar.

Deres hjerteligt hengivne rbdige

H. C. Andersen.

[kuvert: Til Fru D. Melchior./ Ad: Hr Grosserer Melchior, 21 Hjbroplads i Kjbenhavn/ Fra H.C. Andersen./ Poststempel: Skjskjr 25/12]

Tekst fra: Niels Oxenvad