Dato: 29. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

(Kuvertens udskrift:)

Fru Baronesse

Jonna Stampe fdt Drevsen

paa Christinelund

ved

Basns ved Skjlskjr

Kjre jonna! den 29 December 1866.

Fr Aaret slutter maa jeg sende Dig, Din Mand og Brnene en hjertelig Hilsen ind i det nye Aar som nu kommer. Det henfarne var for mig rigt og afvexlende; kun de allersidste Dage piinte mig ulideligt, hele otte Dage leed jeg af en voldsom Tandpine, der ikke forundte mig Ro, Nat eller Dag, Venner og Veninder, vare utrttelige i at besge mig, man Udsigten til at komme paa Landet i Julen blev svagere og svagere. I Lverdag blev Smerten mindre, men endnu Sndags vovede jeg ikke at flyve afsted; Mandag Morgen tog jeg mig sammen og vel indpakket naaede jeg opad Dagen Basns, hvor om Aftenen Juletret tndtes og jeg fik mine Presenter,selv fra Holsteinborg, fra Grevinden / en nydelig Skaal til Nips, den forestiller en Dam, Hanken er en Stork ved Dammen, desuden et Album for 48 Photographier indbundet i russisk Lder. Det er sidste Juul at Luzie Scavenius er hjemme hendes Bryllup bliver mod Sommeren; man vilde derfor at jeg ikke svigtede den sidste Juul; igaar var her stort bal; her var 94 Fremmede, saaledes baron Totts fra Gaun og med dem General Kaufmann, som jeg kjender fra Paris med sin Frue. Her var Sehested-Juul desvrre endnu paa to Krykker, hans Frue, var med; Familien fra Espe & &. Derhen er jeg budt i Morgen, og den anden Januar til Gaun; jeg tager naturligviis ingen af Stederne, der til er mit Helbred endnu for brydeligt; men jeg sidder heller ikke ene hjemme her paa Gaarden, naar imorgen, Sndag, de Andre kjre til Espe, kjrer jeg over til Holsteinborg hvor jeg i Ro,hos de kjre Mennesker bliver til den / 4 Januar og vender da igjen tilbage til Basns for at tilbringe endnu nogle Dage i det nye Aar fr jeg reiser til Kjbenhavn. Mit Hjem der er isandhed ganske hyggeligt; gjennem den store Speilruder hvor to fylde et Vindue; har jeg Udsigt over hele Kongens Nytorv, min strre Stue er ganske nysselig; Gulvtpper, Malerier og Blomster give en Slags Comford; jeg beklager at Du ikke fik Tid ved Dit Besg i Kjbenhavn at see op til mig; jeg har faaet Besg af mange Damer og venter endnu af flere elskvrdige, hitstaaende. Din Moder er den eneste af Familien, som endnu ikke har naaet op til mig. Det var mig ellers tungt at mine pinefulde Dage netop indtraf da den kjre Fru Neergaard blev begravet, jeg kunde ikke flge hende og jeg var saa forpiint at jeg ikke havde Tanker til at skrive et Par Ord over hende, det har bedrvet mig og for Folk der ikke vide hvor syg og lidende jeg var, tager det sig ud som jeg var kun lidt taknemlig! - Mine Planer i det nye Aar for saavidt vi Mennesker tr ligge Planer er at jeg flyver i nogle Uger til Paris ved UdstillingsTiden. Jeg skriver imidlertid paa mit Besg i Portugal, der maaskee kan have nogen Interesse! - Bring Din Mand og Brnene min Hilsen og er andre Familier paa Nyse da hils dem Alle der, ligesom ogsaa Frken Charlotte Raben. Glder Du mig med Brev da lad mig vide hendes Adresse i Kjbenhavn. Tak for det gamle Aar! Sundhed og godt Humeur i det nye som kommer. - Hjerteligst

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus