H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Edvard Collin m.fl. 31. december 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 31. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

567. Til E. og Henriette Collin.

Holsteinborg ved Skjelskjør den 31 December 1866.

Kjære Ven!

Jo tilvisse, Deres Brev var, som De selv skriver, et meget »interessant Brev«, det klang af Guld og rede Penge, og endnu mere, det klang af Deres trofaste Hjertelag for mig. Inderlig Tak!–Jeg kan altsaa om jeg har Sund­hed og Ungdom der til flyve ud igjen, lidt i denne Vaar eller denne Som­mer; selv alene at vide det: jeg kan flyve ud, er at kjende Veien til »Ungdomskilden«. Med mit Befindende gaaer det saa, saa! jeg har faaet saa­ meget Gigt, at den halve var nok for en honet Familie. De 35 Graders Varme i Portugal, som aabnede alle Porer, og vist nok ikke har lukket dem forsvarligt igjen, staaer i alfor grel Modsætning til vort Climats Is­vind fra de russiske Stepper, jeg er endnu ikke sikker for den piinlige Tandsmerte; jeg holder mig meget inde, er særdeles forsigtig, men det murrer endnu. Igaar da Familien fra Basnæs kjørte til Espe tog jeg her over til Holsteinborg hvor jeg bliver i hyggelig Ro indtil den 4 Januar, da vender jeg, efter Løfte, igjen nogle Dage tilbage til Basnæs. Min Nytaars aften feirer jeg altsaa paa Holsteinborg og skrider der ind i det nye Aar. Det kongelige Brev De sendte mig var fra Kronprindsen, jeg havde sendt ham, paa Fredensborg, mine seneste Eventyr, men ikke seet ham siden hans Hjemkomst fra Petersborg; jeg fik nu fra ham et egenhændigt hjerteligt Brev, som ret glædede mig, De skal faae det at see. Gjør Jonas opmærk­som paa at der i »Figaro«, det Nummer som udkom igaar, findes en meget velvillig Anmeldelse af »Fra Pjazza del Populo», beed ham hilse Bergsøe fra mig. Nu Lev vel, et godt velsignet Nytaar, for Dem, Deres og det hele Land!

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Holsteinborg ved Skjelskjør den 31 December 1866.

Kjære Fru Collin!

Ogsaa De maa have en Morgen-Hilsen i det nye Aar, hvad det senere vil bringe hver af os og os Allesammen, ja det hører til Gaaderne, der ligge løste næste Nytaars-Aften, Tak for Deres trofaste Venskab i det gamle Aar, Deres Omhue for mig, lige til at jeg kunde eie mit eget Dødsleie, den dyrekjøbte Seng'ndash;Hvem skal jeg dog testamenntere den? i mit Testament er den endnu ikke indlagt!–Julen er nu allerede nu afsted, Juletræerne fløttede paa Loftet eller ud i den aabne Gaard til Skræmsel for Spurve og Krager, der ikke lide Rester af flaggrende Guldpapir. Anden Juledag var stort Bal paa Basnæs: 94 Fremmede; mellem disse Familien paa Gaunø og General Kaufmann med Frue, Familien fra Espe og med den Sehested Juul, der endnu maa gaae paa Krykker; Carstenskjolds fra Borreby og hele deres Slægt etc.–ogsaa Dr Steenbuch var der, han fortalte mig at han havde indbudt Jonas til i Sommeren at besøge sig og haabede at han kom. Igaar tog633 Fru Scavenius med alle sine Gjæster til Espe, anden Nytaars Dag gaaer det til Gaunø, jeg er ogsaa indbudt men jeg foretrækker at leve i stille Hyggelighed her paa Holsteinborg, og vender først tilbage til Basnæs den 4 Januar, naar der bliver mere Ro. Hils nu Deres Mand, Børn og Broder med Familie. Hils den kjære Theodor, og den øvrige Fa­milie fra

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost